Islandia: Kościół chce usprawnić działanie parafii

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Sondaż wśród świeckich na temat bieżącej sytuacji parafii katolickich na Islandii zamierza przeprowadzić diecezja Reykjavicka, obejmująca cały kraj. „Wasze odpowiedzi pokierują procesem programowania pracy parafii z myślą o nakreśleniu planu duszpasterskiego dla całej diecezji” – napisano na Facebooku Kościoła katolickiego, zapowiadając konsultacje wśród wiernych.

Wśród ponad 330 tysięcy mieszkańców tego wyspiarskiego państwa na północnym zachodzie Europy przeważają luteranie, podczas gdy katolicy stanowią znikomą mniejszość. Według danych oficjalnych jest ich tam 12 414, ale diecezja ocenia, że w rzeczywistości liczba ta waha się między 15 a 20 tysiącami, przy czym zdecydowanie przeważają wśród nich cudzoziemcy, którzy osiedlili się w tym kraju, m.in. Polacy.

Na wyspie jest 6 parafii oraz 17 kościołów i kaplic, z których ostatnia, wykonana całkowicie z drewna, została poświęcona 16 czerwca w Reyðarfjörður na wschodzie wyspy i jest darem katolików słowackich. Na koniec 2015 w Kościele tamtejszym pracowało 16 kapłanów i 31 sióstr zakonnych, w tym czasie ochrzczono tam 159 dzieci, zawarto 30 małżeństw i odbyło się 26 pogrzebów kościelnych.

Dear sisters and brothers,Diocese of Reykjavik is conducting a survey to gather information on current situation in our…

Opublikowany przez The Catholic Church in Iceland na 3 lipca 2017

 

Jedynym katolickim biskupem w Islandii jest od 18 września 2015 słowacki kapucyn o. David Bartimej Tencer, liczący obecnie 54 lata i konsekrowany 31 października 2015. W tymże roku ochrzcił on 113 osób. Kwestionariusz ankiety, dostępny na stronie internetowej Kościoła w językach islandzkim, angielskim i polskim, zawiera 60 pytań, obejmujących różne dziedziny życia parafii, dotyczące udziału wiernych w jej życiu, poczucia przynależności do wspólnoty, oczekiwań w stosunku do księży, gotowości do włączenia się w działalność parafii itd.

„Liczymy, że uznasz ten proces za pożyteczny, aby zastanowić się nad swoją wiarą i znaczeniem swego doświadczenia kościelnego” – napisał we wprowadzeniu do ankiety odpowiedzialny za nią świecki działacz Ivan Sovič, mianowany kilka tygodni temu na asystenta biskupa ds. koordynowania pracy parafialnej.

Zobacz także
Wasze komentarze