Luteranie z radością czekają na spotkanie z Franciszkiem w Genewie

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Światowa Federacja Luterańska z radością oczekuje spotkania z papieżem Franciszkiem w Genewie 21 czerwca.

– Cieszy nas i jesteśmy wdzięczni, że papież Franciszek przyjeżdża do Centrum Ekumenicznego, centralnego miejsca ruchu ekumenicznego – oświadczył ks. Martin Junge, sekretarz generalny ŚFL. W 2016 r. w Lund w Szwecji współprzewodniczył on z papieżem Wspólnemu Katolicko-Luterańskiemu Upamiętnieniu Reformacji w jej 500-lecie.

– Wierzymy, że jego wizyta potwierdzi i wzmocni poszukiwanie jedności, o którą się modlimy i dla której pracujemy. Stanowi zachętę dla wspólnego świadectwa na rzecz sprawiedliwości, pokoju i pojednania pośród rozbicia i cierpienia w świecie – zaznaczył ks. Junge.

Według niego, papieska wizyta związana z 70. rocznicą powstania Światowej Rady Kościołów jest uznaniem dla „znaczącej pracy” ŚRK.

Krzyż z Lund, używany podczas Wspólnego Katolicko-Luterańskiego Upamiętnienia Reformacji, znajduje się obecnie w kaplicy Centrum Ekumenicznego w Genewie. – Czekam na ponowne spotkanie u stóp tego krzyża, pod którym zgromadziliśmy się w Lund w Szwecji, gdzie błagaliśmy o odejście od konfliktu i przejście do komunii między katolikami i luteranami – wyznał sekretarz generalny ŚFL.

Światowa Rada Kościołów powstała na I zgromadzeniu ogólnym w Amsterdamie w sierpniu 1948 i obecnie skupia 348 wspólnot wyznaniowych – protestanckich, anglikańskich, prawosławnych, starokatolickich i niechalcedońskich – z ponad 120 krajów, liczących przeszło 550 mln chrześcijan. Kościół katolicki nie należy do Rady, ale od czasów Soboru Watykańskiego II utrzymuje z nią bliskie kontakty, a od 1965 istnieje Wspólna Grupa Robocza, złożona z przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i ŚRK.

Na czele Rady – największej międzynarodowej organizacji ekumenicznej – stoi 150-osobowy Komitet Naczelny, a na co dzień jej pracami kieruje sekretarz generalny Rady, którym od 1 stycznia 2010 jest 56-letni obecnie norweski pastor luterański Olav Fykse Tveit (wybrany ponownie na drugą 5-letnią kadencją w lipcu 2014).

Fot. polskieradio.pl

Zobacz także
Wasze komentarze