Warszawa, 02.08.2017. Kopia obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej autorstwa Józefa Che³moñskiego podczas otwarcia wystawy „Koronacja papieska obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej na Jasnej Górze w 1717 r. i jej jubileusz”, 2 bm. na Zamku Królewskim w Warszawie. Wystawa zosta³a zorganizowana dla upamiêtnienia 300-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, który od 1382 r. znajdowa³ siê pod opiek¹ paulinów na Jasnej Górze. (zuz/nlat) PAP/Tomasz Gzell

Częstochowa w Warszawie

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej autorstwa Józefa Chełmońskiego i relikwiarz Krzyża Świętego, ofiarowany przez królową Marię Józefę sanktuarium na Jasnej Górze można zobaczyć w warszawskim Zamku Królewskim na wystawie poświęconej 300-leciu koronacji cudownego obrazu.

 – Czuliśmy się w Zamku Królewskim zobligowani, żeby ten jubileusz niezwykłego wydarzenia, pierwszego poza Włochami w dziejach Europy, czyli koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej upamiętnić i przypomnieć o nim naszym zwiedzającym – powiedział dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Przemysław Mrozowski podczas briefingu prasowego poświęconego wystawie „Koronacja papieska obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze w 1717 r. i jej jubileusz”.

Obecny był też ojciec generał Zakonu Paulinów Arnold Chrapkowski. Podkreślił, że rok 1717 był ważny w historii naszej ojczyzny. – Ta pierwsza koronacja poza terenem Włoch miała ogromne znaczenie pod względem historycznym i kulturowym, a przede wszystkim religijnym. Historia naszej ojczyzny nierozerwalnie związana jest z cudownym wizerunkiem jasnogórskim Maryi. Wydarzenia, i radosne i trudne, związane były z tym szczególnym obrazem i z Jasną Górą. Pragniemy, aby ten cały rok jubileuszowy przyczynił się przede wszystkim do odnowy jedności naszego narodu – mówił.

zdjęcie: Generał Paulinów Arnold Chrapkowski, kustosz wystawy Stanisław Ruciński i dyrektor Zamku Królewskiego Przemysław Mrozowski podczas konferencji prasowej z okazji otwarcia wystawy „Koronacja papieska obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej na Jasnej Górze w 1717 r. i jej jubileusz”, fot: PAP/Tomasz Gzell

Kurator wystawy Jerzy Żmudziński dodał, że obecnie na Jasnej Górze jest prezentowana obszerna wystawa, której zamierzeniem było zebranie możliwe jak największej liczby pamiątek, ikonografii, dokumentów dotyczących koronacji. – Ale ojcom paulinom zależało też, by ten temat pojawił się w Warszawie. Na wystawie znalazły się plansze z opisową informacją dotyczącą historii koronacji częstochowskiego obrazu – opowiadał.

Jest jeszcze relikwiarz, który królowa Maria Józefa, żona Augusta III Sasa, ostatnia królowa Polski ofiarowała na Jasną Górę prawdopodobnie w 1744 r. To wybitne dzieło rzemiosła artystycznego – złotnictwa uzupełnianego szkłem i kamieniami szlachetnymi. Ten obiekt znajdował się złym stanie, dlatego od dawna nie opuszczał skarbca, ale w związku z jubileuszem został poddany konserwacji. .

Kopia obrazu jasnogórskiego autorstwa Józefa Chełmońskiego
 – W pierwszych latach XX w. został on poproszony o wykonanie takich malarskich, bardzo autorskich kopii obrazu. I jedna z tych wersji przedstawia obraz we wszystkich możliwych ozdobach, które wtedy były umieszczane. Z naszego punktu widzenia ważne jest to, że znajdują się na nim korony, którymi koronowano obraz w 1717 r., bo jak wiadomo na początku XX w. zostały one skradzione. Wydaje się, że te dwa zabytki dobrze ze sobą korespondują – dodał Żmudziński.

fot: Wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie, PAP/ Tomasz Gzell

 

Historia koronacji
8 września 1717 r. za zgodą papieża Klemensa XI dokonano koronacji obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Od 1382 r. znajdował się on pod opieką paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. W Polsce obraz był otoczony czcią, a w XVII w. zyskał szczególną rangę, gdyż ze wstawiennictwem Matki Boskiej z Jasnej Góry łączono korzystny dla Polaków przełom w wojnie ze Szwedami w 1655 r. 1 kwietnia 1656 r. we Lwowie król Jan Kazimierz oficjalnie uznał Matkę Boską za Królową Korony Polskiej, powierzył Jej państwo i naród. W początkach XVIII w. uzyskano zgodę papieża na koronację wizerunku. Niestety korony skradziono w 1909 r. Rok później miała miejsce ponowna koronacja obrazu.

fot: wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie, PAP/Tomasz Gzell

Wystawa będzie czynna do 12-go września. Cena wstępu na wystawę odpowiada cenom biletów na ekspozycje stałe Zamku.

Częstochowa w Warszawie
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze