Apel o pomoc dla chrześcijan z równiny Niniwy 

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Kilka dni temu Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zainaugurowało program odbudowy chrześcijańskich domów znajdujących się na terenie równiny Niniwy. Całkowity koszt tego projektu wynosi 250 mln dolarów. Prezydent Stowarzyszenia Johannes Heerman zaapelował do „każdej organizacji politycznej, religijnej i humanitarnej, aby przyłączyły się do tego szczytnego dzieła jakim jest odbudowa 13 tysięcy chrześcijańskich domów zniszczonych przez tzw. Państwo Islamskie”. 

Razem możemy więcej 

Prezydent PKwP Johannes Heereman von Zuydtwyck zwrócił się o pomoc do wspólnoty międzynarodowej: „Stajemy przed olbrzymim i historycznym wyzwaniem w obronie chrześcijan i innych mniejszości religijnych w Iraku. Umożliwiając im powrót do ich dawnych domów, przywrócimy tym samym stosunki dyplomatyczne z tym doświadczonym krajem. Potrzebny jest wysiłek całej społeczności międzynarodowej, każdej organizacji, czy to religijnej, humanitarnej czy politycznej, która jest w stanie wspierać i promować program odbudowy na równinie Niniwy wraz z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Razem możemy zdziałać więcej dobra dla ludzkości”.  

„Plan Marshalla” dla równiny Niniwy 

Tak został nazwany program odbudowy chrześcijańskich domów, które zostały zniszczone w trakcie okupacji tej części Iraku przez wojska tzw. Państwa Islamskiego. „Plan Marshalla” dla równiny Niniwy został zainagurowany 27 marca 2017 r. w Irbilu. Był odpowiedzią na wyniki badań, które przeprowadziło PKwP w obozach dla chrześcijańskich uchodźców. Zdecydowana większość ankietowanych zadeklarowała chęć powrotu do swoich domów, nawet w wypadku całkowitego ich zniszczenia. Dlatego PKwP po zbadaniu sytuacji na równinie Niniwy podjęło starania, których celem będzie powtórne osiedlenie w tej części kraju chrześcijan pozbawionych dachu nad głową. 8 maja 2017 r., w uroczystościach rozpoczynających pracę odbudowy domów w trzech miejscowościach zasadzono drzewa oliwne – symbol pokoju, solidarności i „powstania z martwych chrześcijan w Iraku”. 

Komitet Odbudowy Niniwy 

Pod koniec marca został powołany specjalny zespół koordynujący gromadzenie funduszy oraz prace związane z odbudową. „W jej ramach zostaną odbudowane nie tylko domy chrześcijan, ale również szpitale, szkoły, budynki duszpasterskie i kościoły. Chcemy, aby ci ludzie mogli powrócić do swojego dawnego życia” – mówi przewodniczący Komitetu Odbudowy Niniwy (KRN) ks. Andrzej Halemba. KRN obejmuje przedstawicieli trzech głównych chrześcijańskich Kościołów w Iraku oraz trzech specjalistów/doradców, którzy zostali wytypowani przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.  

Koszty 

Cały projekt ma kosztować około 250 mln dolarów. Średnio na odbudowę „średnio” zniszczonego domu zostanie przeznaczone 7 tys. dolarów. Koszt wyremontowania jednego zdewastowanego mieszkania wyniesie 2,5 tys. dolarów. Koszt odbudowy budynków użytku publicznego jest z kolei uzależniony od jego funkcji i skali zniszczeń. Obecnie trwają prace rekonstrukcyjne w trzech miejscowościach: Bartella, Karless i Karakosz (Baghdeda). W sumie w tych miejscach wyremontowanych zostanie 105 obiektów.  

W najbliższym czasie Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wystąpi z oficjalną prośbą skierowaną do wspólnoty międzynarodowej o pomoc w tym dziele. 

Więcej informacji na temat odbudowy chrześcijańskich domów na równinie Niniwy można znaleźć na stronie: https://www.nrciraq.org/ 

Fot. sheilaellen, flickr.com

Zobacz także
Wasze komentarze