Fot. Facebook/Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Brazylia: Kongres Młodzieży Polonijnej Ameryki Południowej

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
W Kurytybie w Brazylii odbył się Kongres Młodzieży Polonijnej Ameryki Południowej. Uczestniczyli w nim młodzi Polonusi z Brazylii, Argentyny, Chile i Peru, a został on zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w dniach 3-7 lipca.

Inicjatywa tej organizacji, prowadzącej działalność na rzecz Polonii, była odpowiedzią na zapewnienia wyrażone przez marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, że wyższa izba parlamentu polskiego wraz z rządem więcej uwagi od 2019 r. będzie poświęcać Polonii w Ameryce Południowej.

Przez kilka dni radosna młodzież polonijna uczestniczyła w bogatym programie kongresowym. Podczas spotkań plenarnych młodzi Polonusi mogli dowiedzieć się od polskich organizatorów spotkania jakie programy państwo oferuje im, by mogli zbliżyć się do ojczyzny przodków. Również delegaci młodzieży przybliżali uczestnikom realia swojej polonijnej działalności i zatroskania o pielęgnowanie tradycji, zwyczajów, jakie odziedziczyli od swoich rodziców czy wspólnot polonijnych, w których aktywnie uczestniczą. Młodzi mieli także możliwość uczestniczenia w warsztatach, podczas których zwiększali swoją wiedzę dotyczącą polskiej kultury.

Fot. Facebook/Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

W Kongresie wzięło udział ponad 150 młodych uczestników, reprezentujących już kolejne generacje naszych polskich osadników, w większości przybyłych z różnych odległych regionów południowej Brazylii.

Religijność młodzieży przewijała się w różnych wątkach wydarzenia. W piątkowe popołudnie młodzież poznała polski Park św. Jana Pawła II, gdzie wśród zachowanych drzew podzwrotnikowych – po pierwszej wizycie apostolskiej papieża w lipcu 1980 r. – ustawiono siedem domów zbudowanych przez pierwszych osadników w regionie Kurytyby. Jeden z tych domów był ustawiony na stadionie Couto Pereira, na którym Ojciec Święty spotkał się z Polonią brazylijską i w nim był witany chlebem i solą. Aktualnie dom ten jest kaplicą, w której centralne miejsce zajmuje obraz Pani Jasnogórskiej, a także ołtarz św. Jana Pawła II.

Fot. Facebook/Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

– Towarzysząc młodym Polonusom przez te dni kongresowe, utwierdziłem się w przekonaniu, że pomimo upływu czasu, przemian społecznych jakie zachodzą w Ameryce Południowej, a szczególnie w Brazylii, polska tożsamość narodowa, wartości w większości oparte na wierze i religijności katolickiej zachowują się i są pieczołowicie przekazywane i strzeżone z pokolenia na pokolenie – powiedział rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii ks. Zdzisław Malczewski TCh.

Zobacz także
Wasze komentarze