Finlandia: spotkanie katolickich i luterańskich biskupów Skandynawii

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Spotkanie katolickich i luterańskich biskupów pięciu państw nordyckich odbyło się w ramach zakończonych 2 marca pięciodniowych obrad zgromadzenia plenarnego Skandynawskiej Konferencji Biskupiej w Turku w Finlandii.

– Jako chrześcijanie w laickim społeczeństwie powinniśmy mówić jednym głosem, by przekazywać dzisiaj orędzie Chrystusa – powiedział kard. Anders Arborelius ze Szwecji.

Jego zdaniem „dialog ekumeniczny powinien dokonywać się nie tylko w słowach, ale także w czynach”. Dał przykład Szwecji, gdzie katolicy mogą na swe liturgie korzystać z ponad stu kościołów luterańskich. 

Podczas obrad episkopatu podsumowano obchody 500-lecia reformacji, a także omówiono stosunki państwo-Kościół, wskazując na utrzymującą się „nierówne traktowanie wyznań” w niektórych krajach skandynawskich. Np. Kościół katolicki nie może być otrzymywać podatku kościelnego za pośrednictwem państwowego systemu fiskalnego, co przysługuje Kościołowi luterańskiemu. 

Biskupi przygotowywali też swą okresową wizytę „ad limina Apostolorum” (do progów apostolskich) w Rzymie, planowaną na czerwiec 2018 r., jak również oświadczenie wspierające Kościoły w Ziemi Świętej. Wezwali rządy do zaangażowania w przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji, a wspólnoty kościelne do modlitwy i działania wspierające „sprawiedliwy pokój dla wszystkich”.

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze