fot. Pexels

Japonia modli się o pokój

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Pokój jest owocem integralnego rozwoju wszystkich narodów – taki tytuł nosi przesłanie Konferencji Biskupów Katolickich (CBCJ), ogłoszone z okazji dorocznej kampanii 10 Dni Modlitw o Pokój. Trwa ona od 1982 w dniach 6-15 sierpnia i ma na celu zachęcenie ludzi do refleksji i modlitwy w intencji pokoju. Dokument, podpisany przez przewodniczącego CBCJ abp. Mitsuakiego Takamiego, nawiązuje też do zapowiedzianej na listopad br. podróży Franciszka do tego wyspiarskiego państwa azjatyckiego.

Arcybiskup Nagasaki przypomniał, że ta doroczna akcja narodziła się w odpowiedzi na „mocny apel św. Jana Pawła II z Hiroszimy 21 lutego 1981”. Od następnego roku Kościół katolicki w Japonii rokrocznie w dniach 6-15 sierpnia przez 10 dni rozmyśla i modli się o pokój. W listopadzie br., w 38 lat i 9 miesięcy po tamtym wezwaniu z Hiroszimy, obecny papież odwiedzi Japonię „i oczekujemy, że skieruje on nowe orędzie pokojowe do świata” – stwierdza dokument episkopatu.

>>Papież jedzie do Japonii

Biskupi przypomnieli, że Franciszek od czasu wybrania go na ten urząd [13 marca 2013 – KAI] nieraz wypowiadał się na temat pokoju i likwidacji broni atomowej. 7 lipca 2017 Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło historyczny Układ o Zakazie Broni Jądrowej, a wcześniej – 23 marca Ojciec Święty wystosował do ONZ przesłanie w tej sprawie. Takie zjawiska, jak terroryzm, konflikty między krajami o różnej potędze wojskowej, bezpieczeństwo informacji, ochrona środowiska czy ubóstwo wzajemnie się przeplatają, zagrażając pokojowi i bezpieczeństwu dzisiejszego świata – podkreślili biskupi japońscy. Zaznaczyli przy tym, że grożenie bronią atomową nie może skutecznie rozwiązać tych problemów.

Japonia

fot. Pexels

Przestrzegli również przed stabilnością opartą na strachu, gdyż jedynie wzmaga ona lęki i osłabia pełne zaufania stosunki między narodami. Międzynarodowy pokój i stabilność nie mogą opierać się na fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, na groźbie wzajemnego zniszczenia, całkowitego unicestwienia czy na zwykłym utrzymywaniu równowagi siły. „Pokój musi być budowany na sprawiedliwości, całościowym rozwoju ludzkim, poszanowaniu podstawowych praw człowieka, ochronie stworzenia, na udziale wszystkich w życiu publicznym, na zaufaniu między narodami, wspieraniu instytucji pokojowych, na dostępie do oświaty i opieki zdrowotnej oraz na dialogu i solidarności” – przypomniał episkopat japoński.

>>MisyjnyWtorek: Japonia

Zwrócił także uwagę, że Stolica Apostolska znalazła się w pierwszej trójce krajów, które ratyfikowały Układ sprzed 2 lat a w listopadzie 2017 zorganizowała międzynarodową konferencję nt. rozbrojenia jądrowego pt. „Perspektywy dla świata wolnego od broni jądrowej i dla całkowitego rozbrojenia”. Franciszek zauważył wówczas, że „integralny rozwój wszystkich ludów” oznacza, że nie może być przepaści gospodarczych ani wykluczenia między narodami ani że nikogo nie wolno wyłączać ze społeczeństwa i że wszyscy mogą w nim uczestniczyć. Zapewnia on ponadto rozwój gospodarki, kultury, życia rodzinnego, religii itp., mających istotne znaczenie dla wzrastania człowieka oraz oznacza, że jednostka w sposób wolny jest włączona we wspólnotę jako dziecko Boże – zauważyli biskupi.

Za Franciszkiem powtórzyli, że taki pokój, który „nie jest wynikiem rozwoju integralnego”, skazany jest na zagładę. Dlatego aby zbudować i zapewnić pokój i bezpieczeństwo na świecie, niezbędne jest nie tylko usunąć zagrożenie jądrowe przez likwidację broni nuklearnej, ale także jednoczesne wzbogacenie wszystkich narodów pod każdym względem – napisał abp M. Takami. Wezwał, aby wraz z Franciszkiem „z całego serca modlić się do Boga pokoju, abyśmy mogli zbudować pokój, głębiej włączając się w całościowy rozwój tych wszystkich, którzy dążą do zniszczenia broni jądrowej”. „Rozpocznijmy to zadanie, robiąc to, co każdy nas może” – zakończył przesłanie w imieniu CBCJ metropolita Nagasaki.

 

Zobacz także
Wasze komentarze