fot. unsplash

Komunikacja kultury i religii – jest nowy kierunek na UKSW!

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Nowe studia na UKSW! To kierunek „komunikacja kultury i religii”. To swego rodzaju „minimisjologia” – mówią twórcy tego kierunku. Skierowana jest szczególnie dla tych, którzy nie studiowali teologii a chcieliby zdobyć wiedzę z misjologii.

To dwuletnie studia magisterskie po licencjacie z jakiejkolwiek dyscypliny humanistycznej lub społecznej. Student podejmujący naukę na tym kierunku zyskuje okazję na rozszerzenie i pogłębienie już zdobytej wiedzy oraz posiadanego doświadczenia w zakresie komunikacji i kontaktów z innymi osobami, zwłaszcza w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i religijnie. Studia magisterskie II stopnia na tym kierunku są dedykowane wszystkim, którzy posiadają tytuł licencjata zawodowego z jakiegokolwiek innego kierunku, zwłaszcza humanistycznego, np. religioznawstwo, komunikacja międzykulturowa, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa, misjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe, human resources i coaching, marketing i komunikacja rynkowa itp.

Studia mają przygotowywać do dobrego i sprawnego poruszania się w naszym zglobalizowanym, zróżnicowanym i wielokulturowym świecie. Jako pracownicy katedry misjologii UKSW zaproponowaliśmy utworzenie nowego kierunku, który kształciłby i przygotowywał wolontariuszy do pracy na misjach. Chodzi też o kształcenie osób, które będą przygotowywały do pracy na misjach” (mówi jeden z inicjatorów nowego kierunku o. dr hab. Tomasz Szyszka z UKSW i prezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich).

Zobacz też >>> Komunikacja kultury i religii

Zaproszeni są wszyscy zainteresowani zdobyciem kwalifikacji pomocnych w realizacji zawodowych planów (np. pracy w środowisku wielokulturowym) oraz projektów życiowych (np. zaangażowanie w wolontariat). Zdobyta wiedza oraz doświadczenie z pewnością ułatwi bezproblemowe poruszanie się po kulturowo i religijnie zróżnicowanym świecie, w tym łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy w kraju oraz zagranicą. „Te studia wyczulają zmysł na odpowiedzialne współdziałanie w środowiskach wielokulturowych i zróżnicowanych religijnie” – zapowiadają naukowcy z UKSW.

>>> To już 50 lat misjologii w Polsce! [ZDJĘCIA]

Zobacz także
Wasze komentarze