I Kongres Misyjny diecezji ełckiej

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

– Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. Dzisiaj jesteśmy chrześcijanami. Te słowa nakazu misyjnego Jezus kieruje dzisiaj do nas, do każdego z nas mówi: „Idź i głoś”, „Idź i kochaj”, „Idź i czyń innych uczniami”. To my dzisiaj mamy nieść Chrystusa do innych, dzielić się wiarą jak chlebem.

Obecnie z Polski pracuje w krajach misyjnych ponad 2 tysiące misjonarzy i misjonarek oraz ponad tysiąc na Wschodzie. Na świecie żyje prawie 5 mld ludzie nieznających Chrystusa. A więc wiele jest serc, które czekają na Ewangelię, czekają na Chrystusa – zaapelował bp Jerzy Mazur do uczestników I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej.

1 czerwca w Ełku odbyła się dziecięca stacja kongresowa. Tysiące uczniów szkół podstawowych i gimnazjów spotkało się najpierw w trzech kościołach stacyjnych, a następnie uroczyście pomaszerowało na Plac, na którym o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. kongresowa. W katedrze, kościele Św. Ducha oraz Najświętszego Serca Jezusowego dzieci uczestniczyły we wspólnej modlitwie za misje, wysłuchały katechezy przeprowadzonej prze misjonarkę i misjonarza oraz włączyły się w program ewangelizacyjny.


Mszy św. w wypełnionym tłumami dzieci i dorosłych Placu przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Koncelebrował ks. bp Romuald Kamiński oraz kilkudziesięciu kapłanów diecezjalnych i zakonnych. W spotkaniu kongresowym wzięło udział kilkunastu misjonarzy i misjonarek, którzy dzielili się swymi doświadczeniami z misji.

Na Placu św. Jana Pawła II znalazło się wiele atrakcji dla dzieci przygotowanych przez miejscową Caritas, policję, wojsko, straż pożarną. Powstała wspaniała Aleja Misyjna, na której zgromadzenia zakonne oraz wspólnoty misyjne przedstawiały swą pracę na wszystkich kontynentach. Swoje stoisko miała MIVA Polska, gdzie ogromne zaciekawienie dzieci budziła kolekcja zabawek z krajów misyjnych oraz Dzieło Pomocy „Ad Gentes” z setką lemurów z Madagaskaru.
Po Mszy św. dzieci włączyły się w ewangelizację uliczną oraz poprowadziły modlitwy za misje.

– Maryja tak jak dzieciom fatimskim zadała pytanie tak dzisiaj nam zadaje to samo pytanie: Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby zadośćuczynić za grzechy, którymi jest obrażany i prosić o nawrócenie grzeszników? – spytał ksiądz biskup na zakończenie homilii. Dzieci gromko odpowiedziały: Chcemy. – Kochane dzieci to pytanie dzisiaj Maryja nam zadaje: Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby zadośćuczynić za grzechy, którymi jest obrażany i prosić o nawrócenie grzeszników? – odpowiedzią były uniesione w górę różańce, serca na których dzieci wypisały dobre uczynki w intencji misji oraz głośne zapewnienie: Chcemy!

Zobacz także
Wasze komentarze