Misja to przede wszystkim świadectwo życia

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Werbistowski Wolontariat Misyjny Apollos powstał w odpowiedzi na poszukiwanie ludzi świeckich, którzy chcieliby zostać misjonarzami i pomóc zakonnikom w ewangelizacji. Poszukującymi było Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści). Wolontariat działa jako zatwierdzona struktura w ramach Prowincji Polskiej werbistów od 2014 r. Jednak doświadczenie świeckich na misjach istniało nieco wcześniej, ponieważ wielu misjonarzy werbistów wcześniej – formalnie i nieformalnie – przyjmowało wolontariuszy indywidualnych czy z różnych organizacji charytatywnych. Werbiści w Niemczech, Austrii i Hiszpanii współpracują z wolontariatem już od ponad 20 lat.  

Zadaniem wolontariatu jest pomoc w pogłębianiu świadomości i współodpowiedzialności misyjnej ochrzczonych, a następnie edukacja i formacja osób, które chciałby w sposób czasowy zaangażować się w dzieło misyjne. Przez to umożliwia się także osobom świeckim dawania świadectwa życia chrześcijańskiego w różnych, czasami bardzo odmiennych środowiskach. To również stworzenie możliwości zaangażowania się młodych ludzi w niesienie wielowymiarowej pomocy swoim rówieśnikom w innych krajach. 

Na misje wyjechała także rodzina, która nagrała film z tego doświadczenia:

 

Zobacz także
Wasze komentarze