Norwegia: zakaz noszenia burek

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Norweski parlament przyjął ustawę, która zakazuje jakiegokolwiek typu ubiorów, które zakrywają, choćby częściowo, twarz, w tym burek i nikabów. Przepis będzie obowiązywał we wszystkich szkołach, w tym w placówkach dla imigrantów, dotycząc zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

Projekt ustawy został przedstawiony przez rząd pod koniec marca. Minister finansów, a zarazem przewodniczący Partii Postępu Siv Jensen uzasadniał ten krok potrzebą życia w „społeczeństwie otwartym, którego mieszkańcy nie zasłaniają swych twarzy”. Wprowadzając to prawodawstwo Norwegia stała się pierwszym krajem skandynawskim, narzucającym tego typu przepisy także w szkolnictwie. 

Z kolei w Danii przyjęto ostatnio ustawę, która zabrania noszenia w przestrzeni publicznej pełnych burek, zasłaniających całe ciało. Przedstawiony przez centroprawicowy rząd projekt ustawy uzyskał poparcie również ze strony dwóch innych głównych sił w parlamencie: socjaldemokratów i Partii Ludowej. 

W wielu państwach Europy istnieją przepisy zakazujące lub ograniczające noszenie pełnej burki. Pierwszym z nich była Francja, w której odpowiednia ustawa weszła w życie w kwietniu 2011 r.

Zobacz także
Wasze komentarze