Panorama Rio De Janeiro, fot. unsplash

Rio de Janeiro: bp Zdzisław Błaszczyk już z sakrą biskupią

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W katedrze św. Sebastiana w Rio de Janeiro święcenia biskupie przyjął pochodzący z archidiecezji krakowskiej ks. Zdzisław Błaszczyk. 4 grudnia 2019 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji São Sebastião do Rio de Janeiro. 

Uroczystość odbyła się w sobotę, 25 stycznia. Konsekratorami ks. Zdzisława Błaszczyka byli kard. Orani Joao Tempesta, arcybiskup archidiecezji Rio de Janeiro, kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup-senior archidiecezji krakowskiej oraz bp Roque Costa Souza, biskup pomocniczy archidiecezji Rio de Janeiro.

Święcenia biskupie ks. Zdzisława Błaszczyka, fot. arch krakowska

Obecny w Rio de Janeiro kard. Stanisław Dziwisz podziękował za zaproszenie na uroczystości. – Wyrażam radość i pozdrowienie z archidiecezji krakowskiej, która zrodziła do kapłaństwa księdza Zdzisława. Jego nominacja jest wielkim wyróżnieniem, w jego osobie, dla kapłanów, którzy zostali skierowani przez kard. Franciszka Macharskiego do pracy duszpasterskiej w waszej archidiecezji, jako wyraz współpracy naszych Kościołów. U początku tej współpracy był kardynał Eugênio Sales, wielki przyjaciel Ojca Świętego Jana Pawła II – mówił krakowski metropolita-senior. Kard. Dziwisz podkreślił, że w uroczystości te duchowo włącza się archidiecezja krakowska, a szczególnie kapłani wyświęceni razem z księdzem Błaszczykiem w 1994 r., których liczna reprezentacja wzięła udział w konsekracji, co jest wyrazem ich przyjaźni i duchowej jedności z Biskupem Konsekrowanym.

Święcenia biskupie ks. Zdzisława Błaszczyka, fot. arch krakowska

Pozdrawiam wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości, wspominając wizyty Ojca Świętego w waszym kraju a także Światowe Dni Młodzieży, w których miałem radość uczestniczyć. Życzę, aby wasz Kościół był zawsze tak piękny jak Wasze miasto. (kard. Stanisław Dziwisz)

Nowo konsekrowany biskup podziękował kard. Dziwiszowi, a także wszystkim kapłanom z Polski za obecność i wspólną modlitwę. Ks. Zdzisław Błaszczyk urodził się 8 sierpnia 1969 r., pochodzi z Rudnika w parafii Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Dziekanowicach. Formację kapłańską oraz wyższe studia teologiczne odbywał w Wyższym Seminarium Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie w latach 1988-1994. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego w dniu 14 maja 1994 r. w katedrze na Wawelu. Po święceniach przez cztery lata pracował jako wikariusz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bolechowicach. Następnie przez dwa lata był wikariuszem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Kurdwanowie. W roku 2000 wyjechał na misje do Brazylii i podjął obowiązki duszpasterskie w archidiecezji Rio de Janeiro. Od 2013 r. jest proboszczem parafii São Pedro do Mar.

Święcenia biskupie ks. Zdzisława Błaszczyka, fot. arch krakowska

Zobacz także
Wasze komentarze