Świeccy do służby najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym [WIDEO]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ruch Świeckich Misjonarzy Kombonianów (ŚMK) rozpoczął działalność w Polsce 10 października 2010 roku, choć świeccy kombonianie wyjeżdżali na misje już wcześniej. 

Jak sama nazwa wskazuje, ruch skupia świeckich, czyli osoby, które rozpoznają swoje powołanie do służenia innym i dawania świadectwa życia chrześcijańskiego poprzez pracę na różnych kontynentach. Głoszenie Chrystusa, nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynami, postawami, miłością do bliźnich, odpowiedzialnym wykonywaniem swoich obowiązków – to wszystko składa się na zadania świeckiego misjonarza. Dlatego też punktem finalnym formacji w Ruchu jest posłanie na misje – do kraju, w którym doświadczenie Boga w połączeniu z pracą na rzecz misji da pełny wymiar powołania świeckiego misjonarza. Dodatkowo ŚMK rozpoznają swoje powołanie w charyzmacie Daniela Comboniego, to znaczy do służby „najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym”. Kombonianów tworzą ojcowie, bracia, siostry i właśnie świeccy, przez co tworzą międzynarodową rodzinę o mocnych korzeniach i tym samym poglądzie na świat. 

Dzięki międzynarodowej rodzinie Świeckich Misjonarzy Kombonianów mogą wymieniać się doświadczeniami ze świeckimi z innych krajów europejskich i nie tylko. Wspólne przeżywanie tego samego powołania i charyzmatu daje poczucie bezpieczeństwa, ale także odpowiedzialności za siebie nawzajem oraz siłę i wsparcie na przyszłość. 

Mamy dla Państwa film zrealizowany przez świeckiego kombonianina, który jest na misjach w Etiopii, Tobiasza Lemańskiego. Opowiada on o projekcie szkoły letniej, podczas której grupa dzieci uczyła się między innymi podstawowych zasad higieny, zdrowego żywienia, uprawy roślin oraz pierwszej pomocy. 

Świeccy do służby najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym [WIDEO]
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze