Post jest jednym z pięciu filarów islamu

5 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Bóg rozpoczął objawianie pierwszych wersetów Koranu w miesiącu ramadan (to dziewiąty miesiąc według kalendarza muzułmańskiego) za pośrednictwem Archanioła Gabriela, który przekazał te i kolejne wersety prorokowi Muhammadowi – pisze Edyta Chadid z Ligi Muzułmańskiej RP.

W tym miesiącu wierni, podobnie jak aniołowie powinni powstrzymać się od jedzenia i picia. Post rozpoczyna się od wschodu słońca, a kończy po jego zachodzie. W czasie ramadanu wierni powinni recytować Koran bądź mu się przysłuchiwać tak jak gdyby był objawiany po raz pierwszy, jakby sami słyszeli proroka Muhammada albo Archanioła Gabriela recytującego go dla Muhammada. Można powiedzieć, że ramadan zmienia świat muzułmański w ogromny meczet, w który zgromadzeni ludzie, a są ich miliony, recytują Koran dla pozostałych mieszkańców Ziemi.

>>> Nagroda dla chrześcijanina, który zbudował meczet poświęcony Maryi

Post jest jednym z pięciu filarów islamu i obowiązkiem każdego muzułmanina: kobiety i mężczyzny. Każdy wierny musi być świadom faktu, że błogosławieństwa ramadanu nie zostaną osiągnięte, dopóki nie posiądzie pełnej wiedzy o zasadach postu ustanowionych przez Boga w Koranie i sunnie (sunna to przepisy dotyczące zachowywania w różnych sytuacjach życiowych bądź wypowiedzi proroka Muhammada) oraz dopóki nie wprowadzi ich w życie.
W Koranie czytamy:

„(przestrzegali postu) przez określoną ilość dni, jednak jeśli ktoś z was choruje lub podróżuje, (powinien odrobić) taką samą ilość w innych dniach. Ci zaś, którym post sprawia trudność (ludzie starsi, nieuleczalnie chorzy itp.) mogą (pościć lub) nakarmić biedaka (za każdy dzień). Ten zaś kto czyni dobro z własnej woli, czyni lepiej. Wiedzcie, że lepiej dla was jest, abyście pościli”.
(rozdział 2 Krowa, werset 184)

Abu Hurajra (jeden z Towarzyszy proroka Muhammada), przekazał, że prorok Muhammad powiedział, że Bóg rzekł:

„Wszystkie uczynki Dzieci Adama (ludzi) są dla nich za wyjątkiem postu, który jest dla Mnie i za to (ich) wynagrodzę”. Prorok Muhammad mówił, że post jest osłoną i ochroną przed ogniem piekielnym i grzechem. Kiedy człowiek pości a jeśli ktoś wszczyna z nim bójkę lub kłótnię, powinien powiedzieć: „Poszczę” i się oddalić.

Prorok Muhammad powiedział, że Bóg rzekł:

„Na Tego, w Którego Ręce spoczywa moja dusza, nieprzyjemny zapach z ust poszczącego milszy jest Mi niż woń piżma”. Prorok mówił: „Są dwie radości dla osoby, która pości: jedna – kiedy przerywa post, a druga – kiedy spotka swego Pana; wówczas będzie zadowolony ze swego postu”.

Nagrody (arab. hasanaty) za dobre uczynki czynione w czasie ramadanu są większe. Jest to układ korzystny dla każdego wiernego i wielka strata dla tych, którzy nie doceniają recytowania Koranu w miesiącu postu.

>>> Muzułmanie rozpoczynają ramadan


Post to nie tylko wymiar „diety dla ciała”, ale i wymiar „diety od złych myśli czy złych czynów”. Poszczące osoby powinny chronić swój język od kłamstwa, obgadywania, mówienie brzydkich słów, a zająć się recytacją Koranu. Osoby te powinny powstrzymywać swoje oczy, swoje uszy przed oglądaniem i przed słuchaniem rzeczy zabronionych. Przeciwnie, muszą spoglądać na rzeczy bądź sprawy, dzięki którym mogą wyciągać duchowe lekcje.

Poprzez post uczymy się odmawiać sobie tego, co jest dozwolone w innych miesiącach, idziemy „lepiej” za rozkazami rozumu i religii. Post to również trening cierpliwości: uczy wytrwałości i leczy naszą niecierpliwość. Post uczy nas, że nasze ciało zostało stworzone do czegoś więcej niż do przetrawiania pokarmów, a poszczenie uszlachetnia nasze serca, umysł i najgłębsze zmysły.

Tarawih to modlitwa nadobowiązkowa odmawiania po modlitwie nocnej – isza (muzułmanie mają pięć obowiązkowych modlitw w dzień, a isza jest ostatnią) w czasie ramadanu. Znana jest też pod nazwą qijam ramadan. Podobnie jak w innych modlitwach nadobowiązkowych nie ogłasza się na nią azanu (azan – nawoływanie do modlitwy). Według Abu Hurajry prorok Muhammad mówił: „Temu, kto przestrzega modlitwy nocnej w ramadanie, powodując się wiarą i nadzieją na nagrodę od Boga, zostaną wybaczone grzechy, które popełnił wcześniej”.

>>> Ramadan w Indiach mniej surowy

Aisza (żona proroka Muhammada) przekazała, że prorok Muhammad modlił się w meczecie modlitwą tarawih i było z nim kilka osób. Kiedy modlił się następnej nocy, towarzyszyło mu więcej ludzi. Trzeciej nocy ludzie zgromadzili się, lecz (Prorok) nie wyszedł (by poprowadzić modlitwę). Rano rzekł: „Zauważyłem, co uczyniliście, lecz obawa, że modlitwa ta może stać się dla was obowiązkową (w ramadanie) powstrzymała mnie od dołączenia (do was)”.Modlitwa tarawih może być odmawiania w meczecie lub indywidualnie.

Podczas Nocy Przeznaczenia (Lajlat al-Qadr) dokonało się objawienie pierwszych wersetów Koranu.

„Na księgę klarowną, która wyjaśnia wszystko. Zesłaliśmy ją (Koran) podczas nocy błogosławionej (Noc Przeznaczenia). Zaprawdę, zawsze ostrzegaliśmy (ludzi, że kara dosięgnie tych, którzy nie wierzą w Boga i nie oddają tylko Jemu czci). Podczas niej (Nocy Przeznaczenia) zarządzane, orzekane są wszystkie przeznaczone rzeczy”.
(rozdział 44 Dym, wersety 2-4)

Według Koranu noc ta lepsza jest od tysiąca miesięcy, zaś muzułmanin, który spędza ją na modlitwie, recytacji Koranu, czczeniu Boga, otrzyma nagrodę większą niż otrzymałby oddając Mu cześć przez tysiąc miesięcy (83 lata i 4 miesiące). Prorok Muhammad mówił: „Wypatrujcie Nocy Przeznaczenia w ostatnich nieparzystych dziesięciu nocach miesiąca ramadan; w nocach: dwudziestej pierwszej, dwudziestej trzeciej, dwudziestej piątej, itp.”.


Z okazji końca ramadanu wierni muszą dać jałmużnę zwaną zakat al-fitr. To obowiązujący muzułmanina akt dobroczynności – przekazanie potrzebującym określonej ilości pożywienia po zakończeniu ramadanu przed modlitwą świąteczną. Jeśli zakat al-fitr przekazany zostanie po modlitwie, zostanie potraktowany jako zwykła jałmużna (a nie zakat al-fitr). Po 30 dniach postu przychodzi święto: Eid Al Fitr, które rozpoczyna się modlitwą świąteczną. Modlitwa świąteczna składa się z dwóch rakatów (rakat to jeden cykl modlitwy). Jest sunną (sunna – rzecz zalecana, a nie obowiązkowa). To recytacja siedmiu takbirów: „Allahu Akbar” (arab. Bóg jest Wielki) w pierwszym rakacie oraz pięciu w drugim rakacie. Podczas każdego takbiru należy unosić ręce. Po modlitwie wygłaszane jest kazanie – w przeciwieństwie do modlitwy piątkowej, kiedy modlitwa następuje po wcześniejszym kazaniu.

Prorok Muhammad mówił wiernym, że specjalna brama będzie otwarta dla tych, którzy szczerze poszczą w czasie ramadanu:
„Istnieje Brama do Nieba zwana ar Rajjan i w Dniu Sądu Ostatecznego przejdą przez nią jedynie ci, którzy pościli. Wówczas zostaną wezwani, wstaną i wejdą przez nią. Po tym jak ostatni z tych, którzy pościli, Brama zostanie zamknięta i nikt nie będzie w stanie przez nią przejść”.
_______________
Pani Edyta Chadid z Ligi Muzułmańskiej RP, jest żoną poznańskiego imama.
*tłumaczenie Koranu: Józef Bielawski, PIW, Warszawa 1986.

Zobacz także
Wasze komentarze