Fot. pixabay.com

Watykan: orędzie do buddystów z okazji ich najważniejszego święta Vesakh

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Musimy bronić naszych braci i siostry od niebezpieczeństw, związanych nieuchronnie z ideologią gender, która odrzuca różnice i wzajemne oddziaływanie mężczyzn i kobiet. Wspierając godność i równość kobiet i dziewcząt, możemy także wspierać i chronić instytucję małżeństwa, macierzyństwo i życie rodziny. Mówi o tym orędzie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do buddystów z okazji ich najważniejszego święta Vesakh lub Hanamatsuri, upamiętniającego główne wydarzenia z życia Buddy.

Dokument watykański, zatytułowany „Buddyści i chrześcijanie: wspieranie godności i równych praw kobiet i dziewcząt”, zwraca uwagę na podobieństwa w nauczaniu Jezusa i Buddy, chrześcijaństwa i buddyzmu na temat równości kobiet i mężczyzn oraz wyraźnego wkładu kobiet w nasze tradycje religijne i całe społeczeństwa. Jednocześnie przyznaje, że ciągle jeszcze zbyt często kobiety doświadczają dyskryminacji i złego traktowania a argumentacja religijna bywa wykorzystywana do ukazywania ich jako gorszych i niższych od mężczyzn.

W naszych czasach przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest problemem globalnym, dotyczącym ponad jednej trzeciej kobiet na świecie – czytamy w tekście. Podkreśla się, że sprzyjają temu sytuacje konfliktowe i postkonfliktowe oraz przemieszczanie się ludności, przede wszystkim zaś bezbronność kobiet oraz ich narażenie na nowoczesne formy niewolnictwa i brutalność, które wpływają niekorzystnie i często nieodwracalnie na ich zdrowie.

Aby przeciwdziałać tym niesprawiedliwościom, niezbędne jest zapewnienie młodym kobietom dostępu do oświaty, zagwarantowanie im równych zarobków za tę samą pracę, jak mężczyznom, uznanie ich praw do dziedziczenia i własności, przezwyciężenie ich niedostatecznej reprezentacji w polityce, rządzeniu i podejmowaniu decyzji. Promowanie tych równych praw winno znaleźć odzwierciedlenie również w dialogu międzyreligijnym, w którym ciągle jeszcze za mało kobiet zasiada przy stole rozmów.

Przesłanie odnosi się także do podpisanego 4 lutego br. w Abu Zabi przez papieża Franciszka i szejka Ahmada at-Tajjeba Dokumentu o ludzkim braterstwie. Wskazuje on na konieczność uznania równych praw kobiet do edukacji, pracy i udziału w życiu politycznym, przy jednoczesnym uwolnieniu ich od zaszłości historycznych i społecznych. Rzeczą niezbędną jest również ochrona kobiet przed wykorzystywaniem seksualnym i traktowaniem ich jako towaru lub narzędzie rozkoszy czy zarobku – czytamy w przesłanym dokumencie.

Tegoroczne Orędzie podpisał, podobnie jak ogłoszony wczoraj podobny dokument do muzułmanów z okazji zakończenia ramadanu, tylko sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego bp Miguel Ángel Guixot, gdyż od śmierci w lipcu ub.r. jej wieloletniego przewodniczącego kard. Jeana-Louisa Taurana ten urząd kurialny nie ma swojego szefa.

Święto Vesakh lub Hanamatsuri upamiętnia główne wydarzenia z życia Buddy i jest najważniejsze dla wyznawców tej religii i filozofii. W różnych krajach kultury i tradycji buddyjskiej jest ono obchodzone w różnych terminach, ale w tym roku przeważa dzień 19 maja. Stolica Apostolska wysyła buddystom swe orędzia od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Zobacz także
Wasze komentarze