Zmarł ks. Antoni Kądziołka - Misjonarz w Boliwii

Fot. Facebook/Misje Diecezji Tarnowskiej

Zmarł ks. Antoni Kądziołka – Misjonarz w Boliwii

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ks. Antoni Kądziołka przygotowywał się do pracy misyjnej w Warszawie w Centrum Formacji Misyjnej – od września 1997 do maja 1998 r. Potem wyjechał do Hiszpanii na praktykę języka hiszpańskiego. Tam przez cztery i pół miesiąca posługiwał w parafii w Caspe w diecezji Zaragoza. 

W dniu 17 stycznia 1999 r. w swojej rodzinnej parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Limanowej został uroczyście posłany na pracę do Boliwii przez ówczesnego biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca. Nazajutrz wyjechał do kraju misyjnego przeznaczenia, w którym posługiwał do połowy sierpnia 2013 roku. Cały jego pobyt związany jest z jedną parafią pw. św. Piotra w Aiquile, stolicy prałatury o tej samej nazwie. Niespełna rok był wikariuszem, a potem od grudnia 1999 roku – proboszczem. Ksiądz Antoni poważnie podchodził do misjonarskich zadań, czego dowodem był jego miesięczny pobyt w Cochabamba na kursie języka keczua. Była to parafia doświadczona tuż przed jego przybyciem trzęsieniem ziemi, które miało miejsce na pół roku przed przybyciem ks. Antoniego. Przez pierwsze pięć lat cieszył się rosnącymi murami nowej katedry, której konsekracja miała miejsce w dniu 17 kwietnia 2004 r.

Parafia jest położona w terenie górzystym od 2 do 3,5 tys. m n.p.m. W samym Aiquile żyje ok.12 tys. mieszkańców. Do parafii przynależą 93 wioski. Najdalsza położona jest około 80 km od centrum. Na terenie całej parafii zajmującej 4 tys. km2 mieszka ponad 28 tys. ludności. Do wielu wiosek ks. Antoni dochodził pieszo, albo jechał wiele godzin konno. Ks. Antoni w 2000 roku zapoczątkował adorację Najświętszego Sakramentu i regularnie ją praktykował z ludźmi. Wiele czasu poświęcał na przygotowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do sakramentów (chrzest, I Komunia św., bierzmowanie, małżeństwo), a także na formację nowych nauczycieli religii i katechistów wioskowych. Podejmował wiele prac budowlanych na terenie parafii. Do najważniejszych trzeba zaliczyć remont trzech kaplic, m.in. w Villa Granado y Quiroga oraz remont i przebudowę plebanii. Zakończył też budowę samej katedry w Aiquile. Wybudował Centrum Parafialno – Duszpasterskie i Centrum Nauczania Uniwersytetu Katolickiego, gdzie można studiować zaocznie na Universidad Católica Boliviana „San Pablo”.

Ks. mgr Antoni Kądziołka urodził się 10 listopada 1964 roku w Limanowej. Pochodził z parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Egzamin dojrzałości złożył w Limanowej. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno -teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Bednarczyka w dniu 2 czerwca 1990 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Długołęka – Świerkla, Bruśnik i Ołpiny.

Po powrocie z misji od 2013 roku był duszpasterzem w Hiszpanii. Msza święta pogrzebowa w Bazylice Mniejszej w Limanowej będzie w czwartek, 23 maja o godz. 13.00.

Zobacz także
Wasze komentarze