Młodzi oczekują wiarygodnego świadectwa duszpasterzy

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Młodzi ludzie kładą nacisk na wiarygodne świadectwo duszpasterzy – poinformował wikariusz patriarchalny dla Jordanii bp William Shomali, podsumowując wyniki presynodalnych ankiet, przeprowadzonych wśród młodzieży z Jordanii, Autonomii Palestyńskiej, Izraela i Cypru.

Jak wyjaśnił bp William Shomali, pełniący funkcję przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, opinie młodzieży zostały zebrane głównie w trakcie licznych spotkań, organizowanych w ostatnich miesiącach na terenie Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy. Ich celem było wysłuchanie opinii młodych ludzi w związku przyszłorocznym Synodem Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznawaniem powołania”.

„Młodzi z Ziemi Świętej pragną Kościoła mniej biurokratycznego, bardziej miłosiernego i bliskiego ubogich oraz wiarygodnego” – podkreślał hierarcha. Zaznaczał też, że młodzież oczekuje od duszpasterzy wiarygodnego świadectwa i większej otwartości na współpracę ze świeckimi.

„Przypomniałem im, że Kościół to nie tylko biskupi, księża, osoby duchowne i diakoni, ale cały lud Boży, który razem się modli, składa duchowe ofiary i pomaga w głoszeniu Ewangelii. Kościół nie jest organizacją pożytku publicznego, która opiekuje się szkołami, szpitalami i hospicjami, ale ludem Bożym, zgromadzonym wokół Jezusa, by modlić się i czynić miłosierdzie. To musi być jasne dla wszystkich, także dla naszych młodych” – mówił bp Shomali.

Wikariusz patriarchalny Jordanii zaznaczył też, że odpowiedzi udzielane przez młodych ludzi nawiązują także do sytuacji społeczno-politycznej w ich ojczyznach. Zwrócił uwagę m.in. na fakt, że ich odpowiedzią na rozprzestrzenianie się tzw. islamu politycznego jest zgłębianie nauki Kościoła. Przypomniał, że młodzież w Jordanii żyje w cieniu wojen toczących się w sąsiednich Iraku i Syrii, a także w obliczu zagrożeń, których źródłem jest nie tylko tzw. Państwo Islamskie, ale rozprzestrzeniający się fundamentalizm, z którym młodzi stykają się w miejscach pracy i na uczelniach.

„Ich prośba o pogłębione nauczanie wyrasta z potrzeby bycia silniejszymi wobec narastającego islamu politycznego” – mówił hierarcha. Przypominał, że to nie jedyne wyzwanie, przed jakim stoją dziś młodzi mieszkańcy tej części świata, borykający się m.in.z bezrobociem i emigracją.

„Młodzież, której wysłuchaliśmy, zdaje sobie sprawę, że nie są to problemy, które może rozwiązać Kościół. Możemy służyć najbiedniejszym i potrzebującym, wykształcić ich lub pomóc w znalezieniu pracy, ale nie mamy nadzwyczajnych mocy. Prawda jest taka, że kiedy panuje pokój, ludzie nie potrzebują pomocy Kościoła, by zdobyć pracę lub wykształcenie. I kiedy panuje pokój i stabilizacja, nikt nie myśli o emigracji zagranicznej” – wyjaśniał bp Shomali.

Młodzi ludzie mówili także o szansach duszpasterskich. Podkreślali m.in. zaangażowanie wspólnot i zakonów, dużą pobożność świeckich i zaangażowanie młodych kapłanów.

Wyniki ankiet, przeprowadzonych w oparciu o kwestionariusz rozesłany przez Sekretariat Synodu Biskupów zostały zaprezentowane podczas zebrania plenarnego biskupów Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, które w ubiegłym tygodniu odbyło się w Jerozolimie.

XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania” odbędzie się w Rzymie w dniach 3-28 października z udziałem biskupów z całego świata.

Młodzi oczekują wiarygodnego świadectwa duszpasterzy
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze