żydzi i muzułmanie

fot. Maciej Kluczka

Nie pozwolimy światu zapomnieć – pierwsze takie spotkanie żydów i muzułmanów

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Nie było jeszcze takiego spotkania, spotkania na tak wysokim szczeblu. Warszawską Synagogę im. Nożyków odwiedziła delegacja jednej z największych i najważniejszych na świecie organizacji zrzeszających wyznawców islamu. Z ust wszystkich przemawiających wybrzmiało głośno i zdecydowanie: „Nie dla ekstremizmów”, „Nie dla rasizmu”, „Nie dla agresji”. To spotkanie ważne także z innych powodów…

Żydzi i muzułmanie spotkali się z okazji przypadającej 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Już na początku spotkania, Lesław Piszewski (przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie) podkreślił, że mimo że liderzy świata muzułmańskiego odwiedzali obóz zagłady, to do tej pory spotkania przy takiej okazji, w takim miejscu i na takim szczeblu jeszcze nie było. To spotkanie, które już tylko przez to, że się wydarzyło, przejdzie do historii stosunków żydowsko muzułmańskich, po części też polsko – muzułmańskich. – To spotkanie z dynamiczną i żywą społecznością żydowską. Chcemy nie „tylko” wspominać ofiary, ale także celebrować życie – mówił Lesław Piszewski.

>>> Pielgrzymka „Śladami cadyków” 

żydzi i muzułmanie

fot. Maciej Kluczka

Zaproszenie od Boga

Spotkanie zorganizowano w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, kiedy to cały świat oddaje hołd ofiarom Auschwitz i sprzeciwia się antysemityzmowi, rasizmowi i nietolerancji. –My, będąc dzisiaj razem, pokazujemy, że nie godzimy się na mowę nienawiści, uprzedzenia i agresję wobec przedstawicieli innych religii i mniejszości narodowych. Opowiadamy się za światem bez ekstremizmu, światem solidarnym, pełnym różnorodności, zrozumienia i wzajemnego szacunku – powiedział przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

żydzi i muzułmanie

Mohammad bin Abdul Karim Al-Issa, sekretarz generalny Światowej Ligi Muzułmańskiej, fot. Maciej Kluczka

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich nie ukrywał radości (momentami chyba nawet wzruszeniem) i podkreślał, że to, wszyscy razem przyszli tutaj opowiedzieć się za pokojem, poszanowaniem godności każdego człowieka i razem się pomodlić, to efekt działania Boga. – Fakt, że zasiedliśmy tutaj razem jest zaproszeniem dla Boga – powiedział rabin Schudrich.

>>> ZEA: powstanie Dom Abrahamowy – kompleks trzech religii

Pana odwaga jest ogromna

Z kolei Harriet Schleifer, przewodnicząca Komitetu Żydów Amerykańskich, zwróciła się do siedzącego w pierwszej ławce szejka Mohammada bin Abdulkarima Al-Issy, sekretarza generalnego Światowej Ligi Muzułmańskiej, byłego ministra sprawiedliwości Arabii Saudyjskiej. – Odwiedził pan obóz zagłady Auschwitz, żeby poświadczyć swoją obecnością pamięć o Holocauście. To była odpowiedź na ignorancję, niedoinformowanie, albo negowanie Holocaustu. Pana odwaga jest ogromna – mówiła. Dodała też, że wyznawcy judaizmu przy okazji tej wizyty modlą się o to, by  był to znak dla wszystkich muzułmanów i innych ludzi na świecie, że nienawiść i demonizowanie ludzi zawsze prowadzi do zniszczenia i unicestwienia.

żydzi i muzułmanie

Mohammad bin Abdulkarim Al-Issyfot przekazuje prezent rabinowi Michaelowi Schudrichowi, fot. Maciej Kluczka

Edukacja, dialog, zrozumienie

Warto na chwilę zatrzymać się przy tych słowach, a także docenić walor edukacyjny warszawskiego spotkania. W najnowszej rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną, Anna Wilczyńska (autorka bloga IslamistaBlog.pl) podkreśla, że wśród społeczności muzułmańskiej (co nie jest wyłącznie jej domeną) obserwuje się trend antysemicki. Wynika on po części z zaszłości historycznych (m.in. z pozycją, którą w trakcie II wojny światowej miały tereny dzisiejszych krajów muzułmańskich). – Główną przyczyną jest oczywiście konflikt palestyńsko-izraelski i leżące u jego podstaw osadnictwo Żydów na terytoriach Palestyny, ale także, co bardzo istotne, kompletny brak edukacji na temat Holokaustu w niektórych krajach z większością muzułmańską. W systemach edukacji Egiptu czy Libanu nie ma wzmianki o tym, co spotkało Żydów w czasie II wojny światowej oraz o prześladowaniach, które nastąpiły po wojnie, a które zmusiły Żydów, którzy przetrwali zagładę, do opuszczenia Europy – mówi arabistka.

żydzi i muzułmanie

fot. Maciej Kluczka

Nie dla ideologii nienawiści

Takie spotkania są zauważane i dokładnie odnotowywane w krajach muzułmańskich. Dobrze więc, że do nich dochodzi – i to na tak wysokim szczeblu. To zawsze krok do przodu na drodze ku lepszemu zrozumieniu. Rozumie to też Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, który w czasie swojego wystąpienia podkreślił, że przyjechał do Polski z wysokimi przedstawicielami świata islamu, aby powiedzieć wszystkim, że potępiają z całą stanowczością tę zbrodnię, która wstrząsnęła sumieniem ludzkim. – Widzieliśmy komory gazowe i krematoria. Ponad milion Żydów zginęło tam tylko dlatego, że byli Żydami. Kobiety, mężczyźni, dzieci, młodzież i starcy zostali zamordowani przez nazistów kierujących się ideologią nienawiści i segregacji rasowej – podkreślił Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, dodając, że potępia współczesnych sympatyków nazizmu.

>>> #DwieNawy: czy pluralizm religijny jest wolą Bożą?

Spotkanie w synagodze zakończyło się międzywyznaniową modlitwą szabatową w intencji wzajemnego szacunku, zrozumienia i poszanowania między wyznawcami różnych religii. Tego dnia, w tym miejscu i w sercach uczestników spotkania spotykały się ze sobą i uzupełniały muzułmańskie pozdrowienie „salam alejkum”i żydowskie „szalom”.

Galeria (18 zdjęć)
Zobacz także
Wasze komentarze