epa06704877 Pope Francis presides over the recitation of the Holy Rosary for the beginning of the Month of May in the shrine of Our Lady of Divine Love (Santuario della Madonna del Divino Amore), Rome, Italy, 01 May 2018. EPA/VINCENZO PINTO / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Papieski list do katolików w Chile

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Papież Franciszek napisał list do katolików w Chile, w którym wyraził ból i wstyd z powodu nadużyć seksualnych, jakich dopuścili się niektórzy duchowni w tym kraju oraz ukrywania ich czynów.

Jednocześnie wskazał, że żyje tam wielu „świętych z sąsiedztwa”. List jest wynikiem spotkania z biskupami tego kraju, jakie odbyło się w połowie maja w Watykanie. Wszyscy hierarchowie złożyli rezygnację na ręce Franciszka w następstwie niewłaściwego zajęcia się przypadkami nadużyć.

Odnosząc się do tych wydarzeń, papież stwierdził, że „najlepszym słowem, jakie możemy wypowiedzieć w obliczu zadanego bólu jest podjęcie osobistego, wspólnotowego i społecznego nawrócenia, które nauczy słuchać i troszczyć się szczególnie o najsłabszych”.

Wskazał, że konieczne jest tworzenie atmosfery, w której nie będzie dominować „kultura nadużyć i ukrywania”, gdzie „nie będzie się mylić postawy krytycznej i zadawania pytań ze zdradą”.Wyjaśnił, że wizyta w Chile jego wysłanników – abp. Charlesa Scicluny i prał. Jordiego Bertomeu – ma swój początek w stwierdzeniu, że „istnieją sytuacje, w których nie umiemy widzieć i słuchać”, tymczasem „jako Kościół nie możemy iść naprzód nie dostrzegając bólu naszych braci”.

Pisząc o swych spotkaniach z ofiarami nadużyć seksualnych, władzy i zaufania ze strony chilijskich duchownych, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że kroczyć naprzód nie pozwala Kościołowi „brak uznania/wysłuchania ich historii, jak też uznania/akceptacji błędów i zaniedbań” w zajmowaniu się tymi sprawami. Uznanie to bardziej niż „wyrazem dobrej woli wobec ofiar”, chce być „nową formą stanięcia w obliczu życia, bliźnich i Boga”.

Jednocześnie Franciszek dzieli się swą radością i nadzieją, wypływającą z rozmów z ofiarami, że są też w chilijskim Kościele osoby, które lubi nazywać „świętymi z sąsiedztwa”. Bylibyśmy niesprawiedliwi, gdybyśmy obok naszego bólu i naszego wstydu z powodu tych struktur nadużyć i ukrywania, które się utrwaliły i wyrządziły tyle zła, nie dostrzegli licznych wiernych świeckich, zakonników, zakonnic, kapłanów, biskupów, którzy oddali swe życie z miłości w najbardziej mrocznych obszarach umiłowanej ziemi chilijskiej – napisał papież.

fot. EPA/VINCENZO PINTO / POOL

Papieski list do katolików w Chile
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze