epa05609773 Pope Francis greets faithful during the Angelus, traditional Sunday’s prayer, in St. Peter’s Square, Vatican City, 30 October 2016. EPA/GIORGIO ONORATI Dostawca: PAP/EPA.

Papież: prawda o zmartwychwstaniu i zbawieniu dotyczy wszystkich

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Prawda o zbawieniu, jakim Jezus obdarzył świat przez swe zmartwychwstanie, dotyczy wszystkich – powiedział dziś Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański.

Nawiązując do czytanego dzisiaj w Kościele katolickim fragmentu Ewangelii Łukaszowej z pytaniem saduceuszy o życie po zmartwychwstaniu, papież podkreślił, że Jezus zapewnił nas wszystkich, że będzie ono inne niż obecne, w tym także małżeństwo – znak i narzędzie miłości Boga w tym świecie – zajaśnieje przemienione w pełnym świetle w chwalebnej komunii świętych w niebie.

Ojciec Święty przypomniał, że czytany w dzisiejszą niedzielę fragment Ewangelii ukazuje Jezusa, którego saduceusze, nie wierzący w zmartwychwstanie, zapytali podchwytliwie, czyją żoną będzie w chwili powstania z martwych kobieta, która tu, na ziemi, miała siedmiu mężów. Jezus, świadom podstępu, wyjaśnił, że istnienie po śmierci będzie inne niż to na Ziemi. Pragnie On w ten sposób zaznaczyć, że jeśli na tym świecie wszystko ma swój początek i koniec, to po zmartwychwstaniu śmierci już nie będzie i będziemy przeżywali wszystko, również nasze więzi z Bogiem, w sposób przemieniony. Dotyczy to też małżeństwa, będącego znakiem i narzędziem miłości Boga w tym świecie, które „zajaśnieje przemienione w pełnym świetle w chwalebnej komunii świętych w niebie”.

Papież podkreślił, że zbawienie przyniesione przez Jezusa na ziemię jest przeznaczone dla wszystkich, a życie zmartwychwstałych będzie podobne do życia aniołów, czyli „całkowicie zanurzone w świetle Boga, poświęcone Jego chwaleniu, w wieczności pełnej radości i pokoju”.

Jednocześnie Franciszek zastrzegł, że zmartwychwstanie jest nowym rodzajem życia oraz fundamentem wiary i nadziei chrześcijańskiej. Wiara w nie „jest niezbędna, aby każdy nasz akt miłości chrześcijańskiej nie był ulotny i nie był celem samym w sobie, ale aby stał się ziarnem, które ma rozkwitnąć w ogrodzie Boga i wydać owoce życia wiecznego” – dodał papież.

Następnie odmówił z wiernymi zgromadzonymi na Placu św. Piotra w Watykanie modlitwę maryjną i udzielił im błogosławieństwa apostolskiego.

Papież: prawda o zmartwychwstaniu i zbawieniu dotyczy wszystkich
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze