Fot. CNS

Papież spotka się z Drogą Neokatechumenalną

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Już 5 maja tego roku na błoniach uniwersytetu Tora Vergata w Rzymie, gdzie w 2000 r. św. Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą podczas Światowych Dni Młodzieży, papież Franciszek przyjmie wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej z całego świata. Spotkanie to jest wyrazem wdzięczności za 50 lat istnienia tej niezwykle ważnej rzeczywistości Kościoła katolickiego.   

Droga Neokatechumenalna narodziła się w madryckich barakach. Kiko Argüello wraz z kilkoma braćmi zaczął głosić ubogim Ewangelię. W miejscu, w którym rodziło się wiele zła, przemocy i ogromnej biedy, młody Kiko spotykał się z najbiedniejszymi i mówił im kerygmat (a więc słowa o sensie Zmartwychwstania). Z czasem ta forma zaczęła się konkretyzować w swego rodzaju syntezę katechetyczną opartą na trójnogu: Słowo Boże – Liturgia – Wspólnota, który w miarę jak zstępował w serca ubogich, powodował narodzenie się nowej rzeczywistości. W tychże barakach powstała pierwsza wspólnota neokatechumenalna – ludzi, którzy będąc ochrzczeni, nie byli świadomi tego, co ten sakrament oznacza. Dlatego też sformułowanie „Neokatechumenat” oznacza wgłębianie się w tajemnicę chrztu i rzeczywistości krzyża w życiu każdego chrześcijanina.  

Wspólnoty Drogi na misji na placach

O Drodze Neokatechumenalnej papież Franciszek – jak wszyscy jego poprzednicy – wypowiada się bardzo pozytywnie. Jak przekazywał mons. Ramon Benito de la Rosa y Carpio, emerytowany arcybiskup Santiago de los Caballeros, Franciszek powiedział na jednym ze spotkań o Drodze: – Droga Neokatechumenalna to owoc Ducha Świętego w Kościele (…). Co do Seminariów Redemptoris Mater – powiem, co następuje: czym byłaby diecezja Rzymu bez Redemptoris Mater? Niedawno wyświęciłem 16 kapłanów, a 13 było z Drogi Neokatechumenalnej. Sami wyciągnijcie wnioski (…). Droga Neokatechumenalna jest tą, która najwięcej wie o Wtajemniczeniu Chrześcijańskim – mówił Franciszek.

Już za kilkanaście dni, 5 maja odbędzie się niezwykle ważne wydarzenie związane z pięćdziesięcioleciem istnienia Drogi Neokatechumenalnej na całym świecie. Przez ten czas ta katolicka fundacja dóbr duchowych (patrz: Statut Drogi Neokatechumenalnej, art 1, par. 2; por. KPK, kan. 115 § 3: autonomiczna fundacja dóbr duchowych), rozrastała się stopniowo, tworząc wspólnoty zarówno w dużych miastach, jak i na terenach misyjnych, gdzie prowadzona jest pierwotna ewangelizacja.

– Jesteśmy wdzięczni Bogu, Maryi i Kościołowi, że Droga, jako owoc Soboru Watykańskiego II, w ogóle powstała. W tej chwili można już mówić o całym pokoleniu ludzi, którzy urodzili się dzięki Drodze – dzięki otwarciu na życie, które we wspólnotach tak bardzo się promuje. Miejmy nadzieję, że Droga będzie dalej trwała i dzięki niej coraz więcej ludzi będzie mogło usłyszeć o Chrystusie – mówi jedna z uczestniczek spotkania w Rzymie. Gdy świętowano 40 lat istnienia Drogi, papież Benedykt XVI powiedział: 

Od ponad 40 lat Droga Neokatechumenalna pomaga ożywić i umocnić wtajemniczenie chrześcijańskie w diecezjach i parafiach, promując stopniowe i radykalne odkrycie bogactw chrztu, pomagając zakosztować życie Boże, życie niebiańskie, które Pan zapoczątkował poprzez swoje Wcielenie, poprzez przyjście między nas, poprzez narodzenie się jako jeden z nas. Ten dar Boga dla Jego Kościoła jest złożony „w służbie Biskupowi jako jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary”. Ta służba, jak przypomniał wam mój poprzednik, Sługa Boży Paweł VI w czasie pierwszego spotkania, które miał z wami w 1974 r., „będzie mogła odnowić w dzisiejszej wspólnocie chrześcijańskiej, te efekty dojrzałości i pogłębienia, które w Kościele pierwotnym były realizowane w okresie przygotowania do Chrztu”.  

We Mszy św. na błoniach Tor Vergata wezmą udział setki tysięcy osób z całego świata, w tym oczywiście Kiko Argüello, o. Mario Pezzi i Mary Ascensiòn Romero, która zastępuje w ekipie odpowiedzialnych za Drogę zmarłą niedawno Carmen Hernández. Spotkanie to będzie wyrazem wdzięczności za istnienie Drogi i jej wkład powszechną misję ewangelizacji Kościoła katolickiego.  

Zobacz także
Wasze komentarze