Po zrobieniu tych rzeczy, nie możesz przyjąć Komunii Świętej

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Każdy z nas jest grzesznikiem i każdy z nas potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Każdy z nas popełnia grzechy lekkie, które zawsze w jakimś stopniu oddalają nas od Boga, ale nie przeszkadzają w przyjęciu Najświętszego Sakramentu. Są również grzechy ciężkie, które niszczą więź z Bogiem. Po ich popełnieniu potrzebujemy sakramentu pojednania, który wyrwie nas z kręgu śmierci spowodowanego naszymi grzechami. 

Grzech to Świadome i dobrowolne postępowanie sprzeczne z nakazami Boga, naszym własnym sumieniem, zasadom moralnym, to czyny przeciw Bogu i bliźniemu. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego grzech jest:

KKK 1849 Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako „słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu” (Św. Augustyn, Contra Faustum manichaeum, 22: PL 42, 418; św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, 71, 6).

KKK 1850 Grzech jest obrazą Boga: „Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą” (Ps 51, 6). Grzech przeciwstawia się miłości Boga do nas i odwraca od Niego nasze serca. Jest on, podobnie jak grzech pierworodny, nieposłuszeństwem, buntem przeciw Bogu spowodowanym wolą stania się „jak Bóg”, w poznawaniu i określaniu dobra i zła (Rdz 3, 5). Grzech jest więc „miłością siebie, posuniętą aż do pogardy Boga” (Św. Augustyn, De civitate Dei, 14, 28). Wskutek tego pysznego wywyższania siebie grzech jest całkowitym przeciwieństwem posłuszeństwa Jezusa, który dokonał zbawienia (Por. Flp 2, 6-9).

KKK 1851 Właśnie podczas męki, gdy miłosierdzie Chrystusa odniesie zwycięstwo nad grzechem, najlepiej ukazuje on swoją siłę i różnorodność: niedowiarstwo, morderczą nienawiść, odrzucenie i drwiny ze strony przywódców i ludu, tchórzostwo Piłata i okrucieństwo żołnierzy, zdradę Judasza tak dotkliwą dla Jezusa, zaparcie się Piotra i odejście uczniów. Tymczasem w godzinie ciemności i władcy tego świata (Por. J 14, 30) ofiara Chrystusa staje się w tajemniczy sposób źródłem, z którego wytryśnie niewyczerpane przebaczenie naszych grzechów.

Jakie to grzechy?

– opuszczenie niedzielnej Mszy świętej z powodu lenistwa (a nie choroby, czy innych niezależnych od nas czynników)
– seks pozamałżeński
– masturbacja
– świadome kłamstwo 
– kradzież
– apostazja
– używanie magii czy wróżenia
– bluźnierstwo

Oczywiście to nie wszystkie grzechy ciężkie, które możemy popełnić. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do rangi grzechu, warto skonsultować to z naszym spowiednikiem bądź jakimkolwiek innym kapłanem. 

Zobacz także
Wasze komentarze