Stêbark, 13.07.2017. Na polach grunwaldzkich trwaj¹ coroczne Dni Grunwaldu, 13 bm. Chor¹gwie rycerskie za³o¿y³y obozy i przygotowuj¹ siê do inscenizacji bitwy pod Grunwaldem, bior¹c udzia³ w turniejach bojowych. Na s¹siaduj¹cym z obozami jarmarku historycznym mo¿na kupiæ tradycyjne rêkodzie³o. Rycerzy i rzemieœlników obowi¹zuj¹ historyczne stroje i wyposa¿enie. (tw/nlat) PAP/Tomasz Waszczuk

Pod Grunwaldem odbyły się uroczystości w 607. rocznicę bitwy

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Uroczystości w 607. rocznicę bitwy wojsk polsko-litewskich z Zakonem Krzyżackim odbyły się w sobotę na Wzgórzu Pomnikowym w Grunwaldzie. W apelu, oprócz wojska, wzięli udział harcerze uczestniczący w Zlocie Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich.

Apel Grunwaldzki przy pomniku był oficjalną częścią sobotnich obchodów rocznicy bitwy z 1410 roku. Uczestniczący w obchodach wiceminister obrony Wojciech Fałkowski podkreślał wagę wydarzeń sprzed ponad sześciu wieków. Jak mówił, była to jedna z najważniejszych bitew w naszej historii, która decydowała o losach państwa, narodu i całego regionu.

Jak zaznaczył to zwycięstwo stało się legendą, która dawała siłę kolejnym pokoleniom Polaków. „Przeszło nie tylko do historii, ale stało się symbolem zwycięstwa ducha, organizacji państwa polskiego i wojska polskiego” – mówił.

Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin przypomniał, że samorząd podjął starania, aby rozbudować Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, które obecnie mieści się w niewielkim pawilonie. Inwestycja została zapisana w kontrakcie terytorialnym województwa, a wniosek o dofinansowanie złożono już w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Naszym zamiarem i ambicją jest, by w Grunwaldzie powstało nowoczesne, całoroczne centrum muzealne. Dzięki temu Pola Grunwaldzkie zaistnieją nie tylko jako miejsce bitewnych zmagań, ale jako wspólne europejskie dziedzictwo, jako europejska stolica rycerstwa” – mówił.

W uroczystościach wzięło udział blisko 1,3 tys. harcerzy – uczestników Zlotu Grunwaldzkiego, który jest największą doroczną letnią imprezą harcerską. Tegoroczny zlot Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich odbywa się pod hasłem „Będąc harcerzem jesteś rycerzem”, a jego założeniem jest powrót do ideałów i wzorców rycerskich.

Uczestnicy rocznicowych obchodów obejrzeli defiladę z udziałem kompanii honorowej 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. Apel zakończyło złożenie wieńców pod Pomnikiem Grunwaldzkim.

W sobotę na Polach Grunwaldzkich odbędzie się jeszcze inscenizacja bitwy wojsk polsko-litewskich z Zakonem Krzyżackim. W plenerowym widowisku historycznym wystąpi ponad tysiąc rekonstruktorów, którzy wcielą się w rycerzy obu walczących stron.

W ramach trwających do niedzieli „Dni Grunwaldu” odbywają się też turnieje walk rycerskich, pokazy i koncerty. Można też zwiedzać obozowisko rycerskie oraz osadę rzemieślników i kupców, w której ustawiono kramy z replikami średniowiecznego uzbrojenia, ubiorów i obuwia, a także inne historyczne akcesoria.

Fot. PAP/Tomasz Waszczuk

Pod Grunwaldem odbyły się uroczystości w 607. rocznicę bitwy
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze