Warszawa, 02.11.2016. Minister edukacji narodowej Anna Zalewska (P), przed posiedzeniem sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y, 2 bm. w Sejmie. Komisja rozpatruje wniosek pos³ów PO o wyra¿enie wotum nieufnoœci wobec szefowej MEN Anny Zalewskiej. Wed³ug wnioskodawców minister edukacji dzia³a na szkodê uczniów i wprowadza chaos. (mr) PAP/Rafa³ Guz ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Komisja rozpatruje wniosek o wotum nieufnoœci wobec minister edukacji***

Posłowie zaczęli debatę nad wnioskiem o odwołanie minister edukacji

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Rozpoczęła się sejmowa debata nad wnioskiem PO o odwołanie minister edukacji Anny Zalewskiej. Platforma zarzuca szefowej MEN, że prowadzi nieprzemyślaną politykę oświatową, działa na szkodę uczniów, nauczycieli i samorządów. Zalewskiej broni PiS; wniosku nie poparła komisja edukacji.

Ostateczne głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności wobec minister edukacji zaplanowano na piątek. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów – czyli musi opowiedzieć się za tym minimum 231 posłów.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności posłowie PO złożyli w Sejmie 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej. Jednym z głównych powodów są przygotowywane przez resort edukacji zmiany w strukturze szkół. Zgodnie z propozycją MEN w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.

Przedstawiając w środę wniosek Rafał Grupiński (PO) stwierdził, że brak jest głębszych przyczyn przeprowadzenia tak radykalnej zmiany systemu oświaty w Polsce. Jak mówił, „główną ofiarą” zmian staną się gimnazja.

Według PiS wnoszenie o odwołanie szefowej MEN w momencie, gdy wprowadzana jest ważna reforma edukacji jest – jak uzasadniała Marzena Machałek (PiS) – „wprowadzaniem chaosu i próbą przykrycia ośmiu lat błędnych, fatalnych decyzji dla polskiej edukacji”. „Reforma jest niezbędna i konieczna” – przekonywała Krystyna Czochara (PiS).

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rekomenduje Sejmowi odrzucenie wniosku PO. Podczas środowego posiedzenia komisji wniosek o wyrażenie wotum nieufności poparło 11 posłów, 20 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Posłowie zaczęli debatę nad wnioskiem o odwołanie minister edukacji
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze