Sztutowo, 21.06.2017. Prezydent Andrzej Duda (C) w towarzystwie dyrektora muzeum Piotra Tarnowskiego (2P) zwiedza wiêzienn¹ ³aŸniê w Muzeum Stutthof w Sztutowie, 21 bm. Muzeum Stutthof w Sztutowie zosta³o utworzone w 1962 r. staraniem by³ych wiêŸniów. Placówka dzia³a na terenie czêœci dawnego obozu licz¹cej ok. 20 ha, na której zachowa³y siê niektóre budynków tzw. Starego Obozu, w tym komora gazowa, komendantura z gara¿ami, przestrzeñ ogrodów warzywnych i szklarni. Na terenie muzeum znajduj¹ siê te¿ zrekonstruowane krematoria. (cat) PAP/Dominik Kulaszewicz

Prezydent pamięta o ofiarach nazistów

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Prezydent Andrzej Duda odwiedził w środę były niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof w Sztutowie (woj. pomorskie). Zwiedził Muzeum Stutthof, złożył wieniec pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa, oddając hołd pomordowanym.

W środę prezydent przebywa z wizytą w województwie pomorskim, gdzie odwiedzić ma Sztutowo oraz Nowy Dwór Gdański.

Fot. PAP/Dominik Kulaszewicz

Muzeum podkreśliło w komunikacie, że Andrzej Duda to pierwszy prezydent RP, który odwiedził KL Stutthof – pierwszy niemiecki obóz, który powstał na terenie obecnej Polski. Życie straciło w nim kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całej Europy, w tym Polacy z terenu Wolnego Miasta Gdańska, Żydzi, Rosjanie, czy Francuzi.

Jak poinformowało muzeum, prezydent zapalił znicz w obozowym krematorium oraz złożył kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa, w asyście Marynarki Wojennej RP. Andrzejowi Dudzie towarzyszyli m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich, i wójt Gminy Sztutowo Jakub Farinade. Prezydent zapoznał się także ze specjalną ekspozycją przedstawiającą efekty prac poszukiwawczych na terenach, które niegdyś zajmował KL Stutthof. Wizytę zakończyło spotkanie z pracownikami Muzeum Stutthof.

Fot. PAP/Dominik Kulaszewicz

„Prezydent RP zaszczycił nas wizytą w roku jubileuszowym, 55-lecia powstania Muzeum Stutthof w Sztutowie. To symboliczna data, lecz ważna dla podkreślenia znaczenia tego miejsca jako symbolu pamięci o szaleństwie zbrodniczej ideologii, która potrafi unicestwić całe społeczności, a nawet narody. Słowa Prezydenta RP oraz misja Głowy Państwa jako strażnika narodowej tożsamości pozwalają nam wzmocnić nasze przesłanie o tym, co wydarzyło się w KL Stutthof, a pamięć o tych wydarzeniach i umacnianie tej świadomości jest przecież naszą misją” – powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski, który oprowadzał prezydenta po terenie byłego obozu.

Zobacz także
Wasze komentarze