Gniezno, 08.10.2016. Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas modlitwy za uchodŸców w koœciele farnym Œwiêtej Trójcy w GnieŸnie, 8 bm. Przez ca³y tydzieñ od 1 do 8 paŸdziernika w wielu miastach w Polsce, w ramach Tygodnia Modlitwy za UchodŸców, odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa „Umrzeæ z nadziei”, którego treœæ przygotowa³a Wspólnota Sant’Egidio. Podczas liturgii s³owa wymieniane s¹ imiona i krótkie historie uchodŸców, którzy zginêli podczas rozpaczliwych prób wydostania siê z miejsc ogarniêtych wojn¹, oraz proœby o pokój i wyobraŸniê mi³osierdzia. (zuz) PAP/Marek Zakrzewski

Prymas: Wielki Post to czas nawrócenia i zmiany relacji z drugim człowiekiem

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wielki Post to czas na nawrócenie i naprawę relacji z drugim człowiekiem – mówi prymas Polski abp Wojciech Polak przed Środą Popielcową, która w Kościele katolickim rozpoczyna 40-dniowy okres przygotowania do Wielkanocy.

Popielec to uroczystość obchodzona w Kościele katolickim w różnych terminach, w zależności od daty Świąt Wielkanocnych. Wypada ona dokładnie 46 dni przed Wielką Niedzielą i rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W tym roku Środa Popielcowa przypada 1 marca.

Jak powiedział PAP prymas Polski abp Wojciech Polak, Środa Popielcowa to szczególny dzień, w którym osoba wierząca rozpoczyna drogę pokutną. „Kiedy słyszymy słowa +Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię+, to chodzi o to, by uświadomić sobie, że nasze życie jest życiem przemijającym. Kapłan mówi: +Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz+. I ma to nam przypominać o słabości i kruchości naszego życia, a jednocześnie o tym, że życie może być obfite i piękne z Chrystusem zmartwychwstałym” – powiedział.

Jak dodał, podejmowany w tym czasie post nie powinien być na pokaz. „Chodzi o naszą wewnętrzną przemianę, o wewnętrzne nawrócenie” – wyjaśnił. Dodał, że ważne jest też słuchanie Ewangelii, czytanie Biblii, uczestniczenie w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach.

Abp Polak podkreślił, że Wielki Post, to „nie tylko nasze osobiste nawrócenie, ale także nawrócenie w stosunku do drugiego człowieka, tzn. przemiana tych relacji, które są nadszarpnięte czy pozrywane”. Zwrócił uwagę, że współczesny świat, przytłaczający mnogością informacji nie ułatwia, a wręcz może przeszkadzać w

przeżywaniu Wielkiego Postu.

Główny obrzęd Środy Popielcowej wywodzi się z czasów starożytnych, z tradycji judaizmu, w której to Żydzi na znak postu i pokuty posypywali głowy popiołem. Miał to być akt najwyższej skruchy, polegający na uznaniu własnej marności w oczach Boga. W Kościele katolickim, zwyczaj posypywania głowy popiołem w pierwszy dzień Wielkiego Postu został wprowadzony w XI wieku przez papieża Urbana II. Ustalono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w zeszłoroczną Niedzielę Palmową. Jan Paweł II ogłosił Popielec dniem modlitw o pokój na świecie.

W Środę Popielcową katolików obowiązuje post ścisły, tzn. jeden posiłek do syta; nie wolno jeść potraw mięsnych.

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – świąt Wielkiej Nocy. W Kościele katolickim to m.in. czas rekolekcji, nabożeństw pokutnych i spowiedzi. Wierni powinni też dawać jałmużnę. Stąd 1 marca rusza akcja Caritas Polska „Jałmużna Wielkopostna”. Zebrane w ten sposób pieniądze Caritas przeznaczy na rzecz osób chorych i starszych.

Wielki Post trwa do początku liturgii mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Prymas: Wielki Post to czas nawrócenia i zmiany relacji z drugim człowiekiem
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze