fot. pixabay

Przedstawiciele Kościołów: Unia Europejska musi odnowić wartości europejskie

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Przedstawiciele Kościołów zaapelowali do Niemiec sprawujących prezydencję w Radzie Unii Europejskiej o odnowę wartości europejskich. Europa musi być „bardziej sprawiedliwa, bardziej zrównoważona i myśleć długofalowo”, głosi wspólne oświadczenie Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK). Przedstawiciele obu organizacji spotkali się 7 lipca w Brukseli z ambasadorem Niemiec przy Unii Europejskiej Michaelem Claussem.

We wspólnym dokumencie COMECE i KEK domagają się m.in. legalnych dróg do Europy dla ludzi potrzebujących ochrony. Podkreślili, że w UE, na jej granicach oraz we współpracy z krajami trzecimi na pierwszym planie powinny się znaleźć solidarność i poszanowanie praw człowieka. Ponadto w walkę z rasizmem, antysemityzmem oraz innymi formami dyskryminacji powinny być bardziej angażowane Kościoły.

>>> Watykan: potrzebujemy polityków, którzy wierzą we wspólne dobro 

Spotkanie z reprezentantami krajów sprawujących prezydencję w Radzie Unii Europejskiej ma wieloletnią tradycję i oparte jest na artykule 17 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Artykuł ten przewiduje otwarty, transparentny i regularny dialog między instytucjami unijnymi i Kościołami.

Niemcy od 1 lipca przewodniczą już po raz 13. posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Prezydencja zmienia się co sześć miesięcy, dla Niemiec zakończy się 31 grudnia. Kraj sprawujący prezydencję przewodniczy wszystkim posiedzeniom Rady, np. spotkaniom ministrów czy ambasadorów. Obowiązek ten został wprowadzony przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 1957 r.

Poprzednia prezydencja Niemiec przypadła na pierwszą połowę 2007 r. W 2011 roku od 1 lipca do 31 grudnia prezydencję sprawowała  po raz pierwszy Polska.

Zobacz także
Wasze komentarze