fot. pixabay

5 skutków sakramentu chrztu. To zobowiązuje

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Sakrament chrztu przyjmujemy zazwyczaj w wieku niemowlęcym, wtedy zobowiązania składają nasi rodzice. W dorosłym życiu powinniśmy sobie przypominać o tym, czym jest chrzest i czym skutkuje w naszym życiu. I dlatego dokonujemy odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje 5 skutków sakramentu chrztu, dzięki którym staje się on wydarzeniem misteryjnym, wprowadzającym człowieka w chrześcijańską nowość życia.

Są nimi:

uwolnienie od grzechu pierworodnego, synostwo Boże, wszczepienie w Jezusa Chrystusa, wszczepienie w Kościół święty oraz udział w posłannictwie Chrystusa i Kościoła (KKK 1213).

Podczas obrzędu chrztu przyjmujemy ten sakrament niejako połowicznie. Drugą jego część „przyjmujemy” podczas całego naszego ziemskiego życia, które jest życiem wiary i miłości chrześcijańskiej.

Odnawiając przyrzeczenia chrzcielne, odnawiamy w sobie Boże życie i skutki chrztu.

K: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W: Amen.
K: By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczególne oddanie się Niepokalanej, szerzyć królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu naszego chrztu.
A zatem pytam każdego z Was.
Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W: Wierzę.
K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

>>> Czy człowiek nieochrzczony będzie potępiony?

Zobacz także
Wasze komentarze