pexels

7 zapomnianych grzechów, które powinieneś uwzględnić w rachunku sumienia

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Współczesna kultura mówi nam, że grzech nie istnieje, a piekła nie ma. To jedne z największych kłamstw współczesnego świata. 

Pismo Święte mówi jasno:

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! (1 Kor, 6, 9).

Na szczęście Pan Bóg przebacza nam w sakramencie pojednania. By jednak tak się stało, trzeba zobaczyć swoje grzechy i za nie żałować. Oto krótka lista grzechów, które są we współczesnej kulturze akceptowalne, ale które my, katolicy, musimy traktować poważnie.

>>> Te grzechy surowo potępiał o. Pio

Kłamstwo

Pismo Święte mówi:

Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (J 8,44).

Kłamstwo jest językiem Złego. Warto zastanowić się nad tym w rachunku sumienia, nawet jeśli dotyczy małej rzeczy.

Niemoralność seksualna

W Biblii nazywana także rozpustą.

Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy (1 Kor 6,18)

Bóg dał nam seksualność, z której jednak powinniśmy korzystać z godnością, zgodnie z zasadami moralnymi.

>>> Jak Bóg może przemienić twój grzech w coś dobrego

Kradzież

To nie tylko kradzież cukierków w sklepie, ale także nielegalne oglądanie filmów czy korzystanie z cudzej własności.

Nie będziesz kradł (Wj 20, 15).

Być może robią to wszyscy, ale to zmienia faktu, że kradzież wciąż pozostaje grzechem ciężkim.

Fot. Pixabay

Pijaństwo

Jezus zamienił wodę w wino, a katoliccy mnisi na całym świecie robią najlepsze piwo. To jednak nie oznacza, że powinniśmy nadużywać alkoholu. Święty Paweł proponuje nam konkretną alternatywę!

A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem,  przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! (Ef 5, 18-20).

Obżarstwo

Niektórzy nazywają to zapomnianą wadą.

Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie. Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie rozpusty, i źle o was mówią (1 P 4, 3).

>>> Modlitwa, którą wynagrodzisz za swoje grzechy 

Zemsta

„Miłosierdzie nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością” – mówił niedawno kard. Krajewski. Jest to prawda.

Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! (Rz 12, 17).

Morderstwo

Morderstwo pozostaje morderstwem, nawet jeśli ktoś jest jeszcze w łonie matki, lub jest niepełnosprawny bądź stary i schorowany. Nie wolno nam zabijać, ponieważ zostaliśmy stworzeni na „obraz i podobieństwo” samego Boga.

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę (Rdz 1, 27).

Zobacz także
Wasze komentarze