fot. unsplash

Jak się modlić? Oto instrukcja prosto od Jezusa

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

O tym jak się modlić rozprawiali już przed wiekami myśliciele Kościoła. Po dzień dzisiejszy zresztą, każdego roku powstaje wiele prac właśnie o tej tematyce. To nic dziwnego, że przy takim ogromnie informacji trudno znaleźć jest tę jedną, właściwą metodę. Wtedy warto przypomnieć sobie słowa Jezusa.

Mówi się, że Jezus to nasz najlepszy nauczyciel. Przyjrzymy się więc, do jakich metod radził się uciekać, kiedy szukamy swojego sposobu na modlitwę.

1. Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie [Mt 5, 44 – 45]

>>> „Nastał poranek, słońce już wschodzi” – poranna modlitwa oddania

2. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. [Mt 6, 6 – 8]

3. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. [Mk 11, 24]

fot. PAP/EPA/EUGENE GARCIA

4. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze». [Mk 11, 25]

>>> 5 wakacyjnych modlitw dla każdego 

5. Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! [Mt 6, 9 – 13]

Zobacz także
Wasze komentarze