biblia

fot. cathopic

Brakuje nadziei na lepszą przyszłość? Zajrzyj do Pisma Świętego

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Często będąc sfrustrowani i zrezygnowami utrzymujemy, że już nic lepszego nas w życiu nie spotka. Po prostu znajdując się w trudnej sytuacji, tracimy nadzieję, że coś może się jeszcze zmienić. Pamiętajmy jednak, że mamy ją pokładać w Panu, o czym przypomina nam Biblia. Tylko On może nas przeprowadzić przez każde cierpienie i pozwolić zobaczyć piękno przyszłości, która nas czeka.

Oto 5 inspirujących wersetów z Pisma Świętego, które pomogą Ci przwywrócić utraconą nadzieję.

1. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,otrzymują skrzydła jak orły:biegną bez zmęczenia,bez znużenia idą. [Iz 40, 31]

2. A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. [Rz 15, 13]

3. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. [Flp 3, 13 – 14]

>>> 5 katolickich żartów, które bawią do łez

4. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. [2 Kor 4, 17 – 18]

5. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. [Jr 29, 11]

Zobacz także
Wasze komentarze