fot. www.faustyna.pl

Niezwykła modlitwa Jana Pawła II do św. Faustyny

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ojciec Święty Jan Paweł II, jeszcze jako pracownik Solvayu przychodził do kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i na grób Siostry Faustyny, potem jako kapłan celebrował uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego. Jako papież beatyfikował i kanonizował Siostrę Faustynę, a orędzie Miłosierdzia przekazał Kościołowi na trzecie tysiąclecie wiary.

Nie dziwi więc, że powstała ta piękna modlitwa, która jest wyrazem tego jak bardzo papież Jan Paweł II cenił siostrę Faustynę.

 

Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła,
wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia,
pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom.
Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie,
niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści,
niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa.
My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa,
powtarzamy twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: „Jezu, ufam Tobie”.

Zobacz także
Wasze komentarze