Wszyscy zachowujemy się jak małe dzieci [WIDEO]

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dziś mamy dla was bardzo proste, ale adekwatne do naszego życia wideo. „Ecce homo” – oto człowiek. Rzeczywistość ogromnego i fascynującego świata otwiera się przed nim i czeka na odkrycie. Otwiera oczy pełne pytań i podziwu. Pierwotna intuicja pobudza go do działania, uczestnictwa, zaangażowania, zmieniania otoczenia na lepsze. Pewna logika sugeruje mu, by szukać harmonii, prawdy, piękna. Ale, jak widać na wideo, on sam ewidentnie nie jest dla siebie wystarczający. Mimo że pojmuje jakiś ułamek rzeczywistości, nie jest go w stanie zrozumieć do końca. Nie akceptuje swojej niewystarczalności, gdy bardzo czegoś pragnie. Chce mieć i osiągnąć wszystko i uważa, że chcieć to móc. Wydaje się, że nie chce dobra. Nie zatrzymuje się, żeby przyjrzeć się sytuacji i przemyśleć ją. Pragnienie czegoś jest fundamentem jego wolności, która sprzeciwia się rzeczywistości. Chce, by koło było kwadratowe, a trójkąt okrągły. A nie może nic osiągnąć. W zamian za to wszystko się psuje i wali.

To wielki paradoks. Świat teoretycznie nastawiony jest na naukę, rozwój, wdrażanie, branie aktywnego udziału w życiu i na szczęście, a człowiek jest nadal jak dziecko. Dzisiejszy człowiek, o którym mówimy, że jest postmodernistyczny, chce decydować o tym, jak powinno być. Jednak natura rzeczy nie ugina się przed nim. Wsłuchać się w nią znaczyłoby posłuchać jej, zgodzić się na nią, a człowiek nie chce być posłusznym. Chcemy dostosować rzeczywistość do nas samych. „Non serviam” – nie będę służył – to obecnie motto liberalizmu absolutnego. Dążymy do tego, ale nigdy to nam się nie uda. Popadamy w zgorzknienie, frustrację i rozpacz właściwą dziecku, które samo nie może sobie poradzić. Okazuje się, że rzeczywistość nas dostosowuje do siebie.

Tylko Bóg daje nam prawdę, czyli piękną łąkę, po której możemy biec jak szaleńcy i naprawdę głęboko oddychać. Ona jest drzwiami, przez które wchodzimy, by uzyskać prawdziwą wolność i szczęście. Jak mówił Jan Paweł II, „wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy”. A my, ludzie, dostaliśmy już słowo, które obiecuje: „Prawda was wyzwoli” (J 8,32). Czy to nie jest przypadkiem czas, by wypróbować tę prawdę na sobie?

Autor: Franco Lanata
tłum. Magdalena Zarate Rios

http://www.catholic-link.com/2016/08/26/video-adaptarse-realidad-adapte-ti/

Zobacz także
Wasze komentarze