Senas kryþius, stovintis netoli „Siemens” vëjo jëgainiø parko Ðilalës rajone.

Puńsk: litewska obrzędowość palenia krzyży

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Tradycyjne palenie starych drewnianych krzyży na cmentarzu oraz poetycki koncert ku pamięci zmarłych – to litewska tradycja zaduszkowa kultywowana od ponad 40 lat w Puńsku (Podlaskie), gminie zamieszkiwanej w większości przez Litwinów.

Jak poinformowała dyrektor Domu Kultury Litewskiej w Puńsku Asta Pieczulis, są zapiski, że Litwini tak właśnie wspominali zmarłych, a Litwini z Puńska podtrzymują tradycję. Takie zaduszki są kultywowane w Puńsku od 1974 r. Tradycja nawiązuje do momentu przyjęcia chrztu przez Litwę.

W czasie zaduszek w Domu Kultury Litewskiej odbywa się najpierw koncert z poezją i muzyką, w czasie którego wspominani są zmarli w ostatnim roku. W tym roku Litwini wspominają m.in. zmarłego dwa tygodnie temu Jonasa Pavilonisa, kierownika chóru działającego przy Liceum Ogólnokształcącym w Puńsku z Litewskim Językiem Nauczania.

„Pavilonis dojeżdżał do Puńska z Litwy, by uczyć młodzież z Puńska, ale także uczył w Suwałkach i Sejnach, poświęcił się naszej społeczności do końca” – powiedziała Pieczulis.

Po koncercie mieszkańcy Puńska idą w pochodzie na miejscowy cmentarz. Tam w rozpalonym ognisku palą stare, drewniane krzyże z zapomnianych lub remontowanych nekropolii.

„Trzeba je spalić, bo często nie mają godnego miejsca, leżą gdzieś na uboczu i niszczeją. W ten sposób chcemy oddać szacunek symbolowi krzyża” – dodała Pieczulis. Litwini to jedna z najmniejszych mniejszości w Polsce, największe w kraju ich skupiska są w województwie podlaskim, zwłaszcza w powiecie sejneńskim, gdzie w szczególny sposób pielęgnują swoją tożsamość narodową i kultywują tradycję swoich przodków.

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Zobacz także
Wasze komentarze