Rozmowa Boga z duszą cierpiącą: zaproszenie do modlitwy

5 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Nie bój się. Bóg czeka na Ciebie i bardzo Cię kocha. Zaufaj Mu! Zanurzmy się razem w Jego miłosierdziu” pisze Apostolat Ratunku Konającym i zachęca do pięknego i wielkiego dzieła modlitewnego. Dziś, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, który jest jednocześnie Dniem Świętości Życia o dwóch modlitwach, które pozwalają korzystać z przeogromnych łask Bożego Miłosierdzia.  


 

Nieustanna Koronka 

„Duszo w ciemnościach pogrążona nie rozpaczaj, nie wszystko jeszcze stracone, wejdź w rozmowę z Bogiem swoim, który jest miłością i miłosierdziem samym” – czytamy w Dzienniczku Siostry Faustyny (szerszy fragment w dalszej części tekstu). Apostolat Ratunku Konającym zachęca do modlitwy – Nieustannej Koronki! Jej szczególną intencją modlitewną są matki, które dokonały aborcji. Zamiast wyrokować, oceniać (to należy zostawić Bogu), warto podjąć duchowe wsparcie, wstawienniczą modlitwę. Ona wiele razy przynosiła już niespodziewanie wielkie skutki! Bóg chce zbawienia i nawrócenia każdej duszy. Warto pomóc! To może być nasz wkład w dzieło zbawienia.   

 

Apostolat zachęca do bardzo konkretnego kroku. On może początkowo wydawać się bardzo łatwy, ale ważne, by później wytrwać na tej drodze. Organizatorzy modlitewnej akcji zachęcają do takiej drogi: „Nadaj imię / imiona nienarodzonemu / nienarodzonym i wraz ze swoim imieniem prześlij SMS-em na numer: 518 687 518” i dodają: 

„Ufaj, nie jesteś sama! W twoim imieniu modlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego o przebłaganie za czyn aborcji i prosimy o wewnętrzny pokój, przebaczenie i uzdrowienie dla Ciebie”. 

 

Piękne to słowa, pełne miłości, wyciągniętej dłoni, która ma nie karcić a pomóc, która ma pokazać niezmierzone Boże Miłosierdzie. Po wczorajszej Uroczystości Miłosierdzia Bożego te słowa mają jeszcze donioślejszy wydźwięk! W tym roku jest on jeszcze bardziej wzmocniony. Po tej niedzieli – dzisiaj – świętujemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która przecież tradycyjnie przypada na 25 marca (w tym roku została przełożona właśnie na dziś ze względu na Niedzielę Palmową). To tradycyjnie już Dzień Duchowej Adopcji. Warto skorzystać z tej łaski i mocy płynącej z Miłosierdzia Bożego, podjąć dzieło duchowej adopcji lub właśnie Nieustannej Koronki w intencji matek lub obu dzieł jednocześnie. Koronka to przecież słowa: „Dla Jego bolesnej męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Współczesny świat, my wszyscy tego miłosierdzia bardzo potrzebujemy. Wiele razy duchowni podkreślali już, że taka regularna, ustawiczna modlitwa podoba się Bogu szczególnie i ma szczególną siłę. Tak jest chociażby przy nowennie pompejańskiej.  


 

Duchowa adopcja  

Duchowa Adopcja też jest długotrwałą akcją modlitewną. Pełna, poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga, Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. 

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwa o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy. Dziś wielu ją podejmuje na uroczystych Mszach Świętych.  

Wracając do pierwszej akcji – Nieustannej Koronki. Jej serce to oczywiście Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Szczegóły akcji znajdziemy na http://www.arka.milosierdzie.pl. To dzieło szczególnie opiera się na Dzienniczku Świętej Faustyny i korzysta z niego. Tam z kolei znajdziemy rozmowę miłosiernego Boga z duszą w rozpaczy. Przypomnijmy ją sobie. Jest przepiękna, pokazująca nieograniczone, nigdy niewysychające źródło Bożego Miłosierdzia. Jej fragment: 

Jezus: Duszo w ciemnościach pogrążona, nie rozpaczaj, nie wszystko jeszcze stracone, wejdź w rozmowę z Bogiem swoim, który jest miłością i miłosierdziem samym.  

Lecz niestety, dusza pozostaje głucha na wołanie Boże i pogrąża się jeszcze w większych ciemnościach. Jezus woła powtórnie: Duszo, usłysz głos miłosiernego Ojca swego. 

Budzi się w duszy odpowiedź: Nie ma już dla mnie miłosierdzia. I wpada w jeszcze większą ciemność, w pewien rodzaj rozpaczy, który daje jej pewien przedsmak piekła i czyni ją całkowicie niezdolną do zbliżenia się do Boga. 

 

[Jezus:] Tu działa wszechmoc mojego miłosierdzia, szczęśliwa dusza, która skorzysta z tej łaski. Jezus: Jak wielką radością napełniło się serce moje, kiedy wracasz do mnie. Widzę cię bardzo słabą, dlatego biorę cię na własne ramiona i niosę cię w dom Ojca mojego. 

Dusza, jakby przebudzona: Czy to możliwe, żeby jeszcze dla mnie było miłosierdzie? – pyta się pełna trwogi. Jezus: Właśnie ty, dziecię moje, masz wyłączne prawo do mojego miłosierdzia. Pozwól mojemu miłosierdziu działać w tobie, w twej biednej duszy; pozwól, niech wejdą do duszy promienie łaski, one wprowadzą światło, ciepło i życie. 

 

Czy nie piękny jest ten dialog? To jak Jezus zabiega o to, by dusza zwróciła się ku Niemu? Nie poddaje się za pierwszym razem, zabiega, czeka cierpliwie, jest obok. Duchowa adopcja dziecka czy Nieustająca Koronka to jest sposób na to, by tym zdrojem łask objąć jak najwięcej ludzi. Postarajmy się, by jak najwięcej naszych Braci i Sióstr z niego skorzystało. Tych dusz nienarodzonych, konających i tych, które żyją i są duszami w rozpaczy.  Modlitwa o Boże Miłosierdzie, które gładzi grzechy świata. Do dzieła! 

Zobacz także
Wasze komentarze