Wizyta papieża Franciszka w Szwecji. PAP/EPA.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zbliża się wielkimi krokami

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań z całego świata spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Tegorocznym hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa z Księgi Wyjścia „Prawica Twoja wsławiła się mocą”. Centralne nabożeństwo odbędzie w prawosławnej cerkwi Św. Trójcy w Siedlcach 21 stycznia, na którym homilię wygłosi bp Krzysztof Nitkiewicz.

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Polsce przygotowano wiele wydarzeń. Centralne obchody odbędą się w tym roku w Siedlcach w prawosławnej cerkwi Św. Trójcy w Siedlcach 21 stycznia o godz. 18. Homilię wygłosi bp Krzysztof Nitkiewicz,przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

Inne miasta Polski również włączają się do obchodów. W Krakowie w głównym nabożeństwie ekumenicznym w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II na Białych Morzach weźmie udział abp Marek Jędraszewski. W tym samym dniu wieczorem w kościele św. Krzyża modlić się będą przedstawiciele Kościoła Prawosławnego. Nabożeństwa odbędą się również w kościele św. Floriana z udziałem przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i w cerkwi prawosławnej.

Z kolei w Warszawie ekumeniczne nabożeństwa odbędą się w kilku kościołach różnych wyznań m.in. w kościele ewangelicko-reformowanym przy al. Solidarności 74, kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego przy ul. Mokotowskiej 12 i kościele starokatolickich mariawitów przy ul. Wolskiej 186.

Od 1966 r. materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów i kontynentów. Na rok 2018 przygotowali je chrześcijanie z Karaibów. Ich teksty zostały ostatecznie zatwierdzone przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Współczesne Karaiby to złożona rzeczywistość. W skład tego regionu wchodzą terytoria wyspiarskie i kontynentalne o bogatych tradycjach etnicznych, językowych i religijnych. Stanowią one również złożoną rzeczywistość polityczną ze względu na różnorodność ustrojową i konstytucyjną – od zależności kolonialnych aż po republikańskie państwa narodowe.

Karaiby zostały głęboko dotknięte nieludzkim wyzyskiem kolonialnym. W agresywnym dążeniu do zysków z handlu kolonizatorzy uruchomili okrutną machinę, umożliwiającą sprzedaż ludzi i ich przymusową pracę. Praktyki te doprowadziły najpierw do zniewolenia i zdziesiątkowania tubylców, a w niektórych przypadkach nawet do ich zagłady.

Niestety w ciągu pięciuset lat kolonializmu i niewolnictwa, chrześcijańska aktywność misyjna w tym regionie – z nielicznymi wyjątkami – była ściśle związana z dehumanizującym systemem, a pod wieloma względami racjonalizowała i wzmacniała go. Podczas gdy ci, którzy zanieśli Biblię w ten rejon używali świętych pism, by usprawiedliwić niewolnictwo, w rękach zniewolonych stała się ona zapewnieniem, że Bóg jest po ich stronie i poprowadzi ich ku wolności.

Obecnie karaibscy chrześcijanie wielu tradycji dostrzegają rękę Boga działającego na rzecz zakończenia niewolnictwa. Jest to jednoznaczne doświadczenie zbawczego działania Boga, które przynosi wolność. Z tego powodu pieśni Mojżesza i Miriam z Księgi Wyjścia uznano za najbardziej odpowiedni motyw na Tydzień Modlitw i Jedność Chrześcijan 2018. To pieśń triumfu nad uciskiem. Na tym motywie opiera się hymn „Prawica Boga” napisany przez grupę roboczą Karaibskiej Konferencji Kościołów w sierpniu 1981 roku. Pieśń stała się „hymnem” ruchu ekumenicznego na tym obszarze i została przetłumaczona na wiele języków.

„Prawica Boga”, która wyprowadziła ludzi z niewoli, dając nadzieję i odwagę Izraelitom, nadal przynosi nadzieję chrześcijanom na Karaibach. Świadcząc o tej wspólnej prawdzie, Kościoły współpracują, aby służyć wszystkim ludom tego regionu, a szczególnie osobom najsłabszym i zaniedbywanym.

Polską wersję materiałów przygotował po raz dwudziesty pierwszy ekumeniczny zespół redakcyjny, powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Komisji współprzewodniczą bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP I Bp Krzysztof Nitkiewicz z Kościoła rzymskokatolickiego.

Materiały zawierają tekst z Księgi Wyjścia, z którego zaczerpnięta zostało hasło Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Znajduję się tam również wprowadzenie w tematykę roku z uwzględnieniem sytuacji religijno-społeczno-politycznej Karaibów oraz biblijno-duszpasterskiej refleksja nad tekstem. Drugą część materiałów stanowią wprowadzenie do nabożeństwa ekumenicznego, jego przebieg, czytania i pieśni oraz modlitwy wstawiennicze. W trzeciej części znajdują się refleksje biblijne i modlitwy na poszczególne dni tygodnia, a w czwartej materiały pomocnicze.

Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedza Dzień Judaizmu obchodzony w Polsce 17 stycznia. Centralne obchody odbędą się w Warszawie w dniach 16-21 stycznia 2018 r. pod hasłem „Pokój! Pokój dalekim i bliskim” (Iz 57,19).Głównym punktem obchodów będzie wspólna modlitwa, której 17 stycznia będą przewodniczyli m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz i naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

Z kolei bezpośrednio po Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, 26 stycznia Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Islamu. Jego tegoroczne hasło to: „Chrześcijanie muzułmanie: troska o wspólny dom”. W 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski wpisała to wydarzenie do oficjalnego kalendarza Kościoła katolickiego w naszym kraju, powierzając organizację Dnia Islamu Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski.

Zobacz także
Wasze komentarze