Watykan: nowe zalecenia ws. chleba eucharystycznego

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Chleb, którego używa się przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary eucharystycznej, powinien być niekwaszony, czysto pszenny i świeżo upieczony, tak aby nie było żadnego niebezpieczeństwa zepsucia” – zaleciła Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

List okólny do biskupów świata na temat chleba i wina używanych do sprawowania Eucharystii opublikował w sobotę Watykan. Kongregacja wyjaśniła, że wystosowała go na polecenie papieża Franciszka.

W liście podkreślono, że na biskupach spoczywa obowiązek troski o to, aby wszystko, co jest konieczne do sprawowania Eucharystii, było „godne”.

Biskup – wskazała kongregacja- powinien czuwać nad jakością chleba i wina przeznaczonego do sprawowania Eucharystii oraz nad tymi, którzy je przygotowują.

Zauważono, że do niedawna wytwarzaniem chleba i wina do Eucharystii zajmowały się na ogół wspólnoty zakonne. Dzisiaj zaś chleb ten i wino można także kupić w sklepach i za pośrednictwem internetu. Dlatego biskupi otrzymali polecenie wydania odpowiednich wskazówek i zagwarantowania jakości materii eucharystycznej odpowiednimi certyfikatami.

W liście zawarty jest też fragment o tym, że chleb „wykonany z innej substancji, nawet zbożowej, lub taki, do którego została dodana znaczna ilość materii różnej od pszenicy, tak że zgodnie z powszechną opinią nie może być nazwany chlebem pszennym, nie stanowi ważnej materii dla sprawowania Ofiary i sakramentu Eucharystii”.

Odnosząc się do wiernych, którzy nie mogą spożywać chleba i wina używanych zwyczajowo do mszy wyjaśniono: „Materią ważną są hostie częściowo pozbawione glutenu i te, w których jest obecna wystarczająca ilość glutenu do otrzymania wypieku chleba bez dodatku substancji obcych i bez konieczności odwoływania się do metod, które zmieniłyby istotę chleba”.

Za „poważne nadużycie” Watykan uznał dodawanie do tego chleba innych substancji, takich jak owoce lub cukier czy miód.

Zalecono, by hostie wykonywały osoby, które odznaczają się uczciwością i mają odpowiednie kompetencje.

„Wino, jakiego używa się przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary eucharystycznej, powinno być naturalne, z winogron, czyste i nie zepsute, bez domieszki obcych substancji”- postanowiła Kongregacja Kultu Bożego. Wezwała, aby dbać o to, by wino było przechowywane w doskonałym stanie i by nie skwaśniało.

„Absolutnie zakazuje się używania wina, którego prawdziwość i pochodzenie byłyby wątpliwe”- dodano w liście.

Ordynariuszy upoważniono do udzielenia zezwolenia na używanie chleba o niskiej zawartości glutenu i moszczu winnego jako materii eucharystycznej dla pojedynczego wiernego bądź kapłana.

Kongregacja zadecydowała, że „materia eucharystyczna, do produkcji której użyto organizmów genetycznie zmodyfikowanych, może być uznana za ważną”.

Zobacz także
Wasze komentarze