Watykan: stanowcze potępienie nowych form niewolnictwa

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Stolica Apostolska zdecydowanie potępia nowe formy niewolnictwa – powiedział jej stały obserwator przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie abp Ivan Jurkovič na 36. sesji obradującej tam Rady Praw Człowieka.

Przypomniał, że Franciszek nazywa tę plagę „raną na ciele współczesnej ludzkości”. Mówca zwrócił uwagę, że handel ludźmi w celu ich wykorzystywania do prostytucji czy niewolniczej pracy przynosi kolosalne zyski, oceniane na ponad 150 mld dolarów, czyli więcej niż dochody z handlu narkotykami.

Miliony migrantów narażone są na to, że mogą paść ofiarami tego haniebnego procederu – stwierdził dyplomata papieski. Dodał, że zagraża to szczególnie ubogim i bezrobotnym, a często do takiego zniewalania dochodzi podczas kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez zbrojne konflikty czy klęski żywiołowe.
Arcybiskup przypomniał, że Ojciec Święty w encyklice „Laudato si’” pisze, że jest to następstwo „kultury relatywizmu”, która pobudza ludzi do wykorzystywania innych i traktowania ich jako przedmiotu, zmuszając ich „do pracy przymusowej czy sprowadzając do niewolnictwa. Ta sama logika prowadzi do wykorzystywania seksualnego dzieci” (n. 123).

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przytoczył też słowa Franciszka z jego orędzia na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2015 r.: „Obserwując zjawisko handlu ludźmi, przemytu migrantów oraz innych znanych i nieznanych form niewolnictwa, często odnosimy wrażenie, że jego występowaniu towarzyszy powszechna obojętność”. WS tym kontekście abp Jurkovič wezwał do przejścia od prawodawstwa do działania. Podkreślił, że te nowe sposoby wykorzystywania powinny zostać obalone tak, jak kiedyś dawne formy niewolnictwa.

Watykan: stanowcze potępienie nowych form niewolnictwa
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze