„Wigilia bez granic”: zaprośmy do stołu

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Do przyjęcia obcokrajowców na wigilijną wieczerzę po to, aby wzajemnie się poznać, modlić i świętować, zaproszone są polskie rodziny w ramach akcji „Wigilia bez granic”. Jej organizatorem już po raz drugi, tym razem w wymiarze ogólnopolskim, jest Instytut Myśli Schumana – fundacja propagująca wartości chrześcijańskie w życiu publicznym.

„Wigilia bez granic” to akcja mająca na celu zachęcenie Polaków do przyjęcia obcokrajowców na wigilijnej wieczerzy, w tym uchodźców, zgodnie ze staropolską tradycją „dodatkowego talerza” dla przybysza. Inicjatywę zaprezentowano podczas konferencji prasowej w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Prof. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana podkreślił, że „Wigilia bez granic” jest efektem sugestii Roberta Schumana, by wspólnotę narodów europejskich budować najpierw na poziomie kształtowania relacji międzyludzkich, a nie na poziomie ekonomicznym czy instytucjonalnym.

„Nie chcemy, by było to dzieło Instytutu Myśli Schumana, ale by było to dzieło całej Polski. Włączają się w nie Caritas Polska, Parlamentarna Grupa Schumana, wojewodowie i prezydenci miast oraz grupy parafialne i biskupi” – poinformował prof. Krysiak.

Wigilia to dopiero początek
Jego zdaniem, akcja nie zakończy się 24 grudnia, ale powinna zaowocować budowaniem trwalszych relacji między Polakami a obcokrajowcami. – Nie chodzi o sytuację muzułmanów czy uchodźców, o której mówi dziś cała Europa, ale o to, by z cudzoziemcami, którzy już u nas są i pracują – Ukraińcy, Hindusi, Chińczycy oraz inne narodowości funkcjonujące tu zawodowo czy jako studenci – podzielić się polską tradycją i aby Polska zaproponowała inny model budowania relacji wspólnotowych – mówił szef Instytutu Myśli Schumana.

Dodał, że na zachodzie Europy przyjęto błędną strategię integracji wyłącznie na zasadach ekonomicznych. – To niestety nie działa i nie zadziała. Polska może to poprowadzić w innym kierunku – powiedział prof. Krysiak.

Rejestracja – informacja – spotkanie
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tej inicjatywie powinny się zgłaszać poprzez stronę www.wigiliabezgranic.com. Po podaniu swoich danych nastąpi rejestracja, a od przyszłego tygodnia zainteresowani zostaną poinformowani, kto będzie ich gościem w wigilijny wieczór.

Akcja jest propagowana przez samorządy, dzięki czemu w kilkunastu miastach (m.in. Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Szczecinie) będą do niej zachęcać reklamy na środkach transportu miejskiego. „Wigilia bez granic” jest też nagłaśniana w parafiach, szczególnie tych, które gościły uczestników Dni w Diecezjach i Światowych Dni Młodzieży.

Ks. Marek Dec, zastępca dyrektora Caritas Polska przypomniał, że największa kościelna organizacja charytatywna realizuje wiele dzieł skierowanych do osób potrzebujących, także zagranicą. Ta praca w schroniskach, noclegowniach czy jadłodajniach jest możliwa dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, wśród których jest wielu cudzoziemców.

– Inicjatywa „Wigilii bez granic” doskonale wpisuje się w strategię Caritas Polska. To jest wołanie do tych, którym droga jest idea „caritas”, aby zaprosili cudzoziemców do wspólnego świętowania, śpiewania kolęd i wieczerzy. Bo to jest również gest miłosierdzia, który jest ukryty w każdej rodzinie – dodał ks. Dec.

Prostota pomocy
Ryszard Krzyżkowski, wiceprezes Instytutu Myśli Schumana, dyrektor „Wigilii bez granic”, zaznaczył, że prostota inicjatywy zachęca, by włączyło się do niej jak najwięcej polskich rodzin.

W ubiegłym roku w akcję zorganizowaną w ograniczonym zakresie (w Warszawie i Łodzi) i dotyczącą jedynie zagranicznych studentów zaangażowało się kilkaset osób, które przyjęły cudzoziemców przy swoich wigilijnych stołach. Zagraniczni goście pochodzili, m.in. z Turcji, Indii, Chin, Egiptu czy Armenii.

Gość w dom, Bóg w dom
Wspólne poznanie przy wigilijnej wieczerzy może zaowocować zacieśnianiem współpracy między Polakami a cudzoziemcami w tzw. grupach Schumana, które mogą wspólnie pracować dalej przy różnych projektach społecznych, charytatywnych czy kulturowych. Rozwijanie takich grup o charakterze wolontariackim jest jednym z założeń Instytutu Myśli Schumana. „Wigilię bez granic” mają promować także politycy. Senator Andrzej Kamiński, przewodniczący Parlamentarnej Grupy Schumana, poinformował, że każdy parlamentarzysta dostał już list na temat inicjatywy. Przyznał, że przełamywanie oporu i stereotypów przy tej okazji może być trudne, ale należy czynić wszystko, aby akcja została przyjęta jak najszerzej. – Akcja jest elementem budowania wspólnoty narodów w oparciu o chrześcijańskie korzenie – powiedział.

Instytut Myśli Schumana jest fundacją założoną przez prof. Zbigniewa Krysiaka w 2016 roku. Fundacja ma na celu, m.in. popularyzację myśli Roberta Schumana, propagowanie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym, wspieranie działań społecznych związanych z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie.

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze