Fot. pixabay.com

Zmiany w Odnowie w Duchu Świętym

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Dążenie do większej jedności w ruchu charyzmatycznym w Polsce będzie głównym wyzwaniem Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w tym roku. To również odpowiedź na powołanie przy Stolicy Apostolskiej instytucji Charis, która zastąpi istniejące dotąd dwa różne międzynarodowe organizmy koordynacyjne.

– Taki mocny impuls do jedności wspólnot charyzmatycznych dał papież Franciszek, który zdecydował o powołaniu nowego ciała koordynującego pod nazwą Charis. Proszę zwrócić uwagę, że Odnowa w Duchu Świętym zrodziła się pod koniec lat 60. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych, zaś w latach 90. nastąpił wysyp wielu innych wspólnot charyzmatycznych. Papież Franciszek, widząc wielorakość tych wspólnot i brak jedności między innymi, zaproponował koordynację na poziomie kontynentów i krajowym. I właśnie temu zagadnieniu będzie poświęcony kongres w maju w 2019 roku, by budować jedność wokół Chrystusa i Ewangelii – uważa ks. Sławomir Płusa, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym.

W Polsce w stałą formację Odnowy w Duchu Świętym zaangażowanych jest ponad 30 tys. osób. Kolejne tysiące uczestniczą w spotkaniach i dziełach podejmowanych przez różne wspólnoty.

Nowa instytucja Charis zastąpi dwie dotychczas istniejące: International Catholic Charismatic Renewal Service i Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships. 8 grudnia zostały zatwierdzone jej statuty na okres próbny. Wejdą one w życie w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 9 czerwca 2019 r.

Charis obejmie wszystkie formy Odnowy w Duchu Świętym. Nie będzie jednak ich organem władzy. Każda forma Odnowy pozostanie pod jurysdykcją kościelną, jakiej dotychczas podlega i z zachowaniem własnej tożsamości. Będzie mogła natomiast korzystać z pomocy Charis w pełnieniu swojej misji.

Zobacz także
Wasze komentarze