Aż trzy odpusty zupełne w Triduum! Zobacz, co zrobić

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Na okres Triduum Paschalnego Kościół przygotował aż trzy możliwości uzyskania odpustu zupełnego! To czas wielkiej łaski. 

Odpust zupełny można ofiarować za siebie lub za zmarłego, ale trzeba pamiętać, że tylko raz dziennie.

W „Enchiridionie Odpustów”, czyli wykazie odpustów z 1999 r., czytamy, że uzyskamy odpust zupełny:

W Wielki Czwartek: za pobożne odmówienie hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” podczas uroczystej repozycji  Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej (n. 7 § 1, 2o).

W Wielki Piątek: za pobożne uczestniczenie w liturgii  Wielkiego Piątku połączone z adoracją Krzyża (n. 13, 1o).

W Wielką Sobotę: za odnowienie w czasie liturgii Wigilii Paschalnej przyrzeczeń chrzcielnych według formuły zatwierdzonej przez Kościół (n. 28 § 1).

Przypomnijmy, że do uzyskania odpustu zupełnego każdorazowo wymagane są:

1. Wykonanie czynu (dzieła) obdarzonego odpustem.

2. Spełnienie trzech warunków: Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych. Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny. Te trzy warunki można spełnić wiele dni przed lub po wypełnieniu czynu odpustowego. Wypada jednak, by Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego spełnione były w dniu odpustu. Modlitwą w intencjach Ojca Świętego może być recytacja „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.

3. Wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu, nawet lekkiego.

Odpust może uzyskać tylko ochrzczony, wolny od ekskomuniki, będący w stanie łaski uświęcającej przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności. Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia – czytamy w „Enchiridionie Odpustów”.

Zobacz także
Wasze komentarze