Poznañ, 08.04.2017. Misterium Mêki Pañskiej – plenerowe widowisko pasyjne odtwarzaj¹ce ostatnie godziny z ¿ycia Jezusa Chrystusa, pocz¹wszy od wjazdu do Jerozolimy po jego œmieræ i zmartwychwstanie, odby³o siê na poznañskiej Cytadeli, wieczorem 8 bm. Odbywaj¹ce siê od 1998 roku Misterium jest jedn¹ z najwiêkszych tego typu inscenizacji pasyjnych w Europie. (zuz/gj) PAP/Pawe³ Jaskó³ka

Bp Tomasik: jak wygląda współczesne „Ukrzyżuj!”

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Rugowanie Chrystusa z przestrzeni publicznej to współczesne „Ukrzyżuj!” – mówił bp Henryk Tomasik, który przewodniczył Mszy świętej w zabytkowym kościele św. Doroty z 1784 roku. Liturgia, która była transmitowana przez TVP Polonia, była jednym z elementów obchodów Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Radomskiej.

W homilii biskup radomski przypomniał, że bogata w treść liturgia Niedzieli Palmowej pokazuje, Kim jest Jezus Chrystus. – Ewangeliczne opisy wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy oraz Jego męki i śmierci pokazują także szereg postaw, w których możemy się jakoś odnaleźć. Niedaleko siebie bywa bowiem „Hosanna” – „Panie, zbaw nas!” i „Ukrzyżuj!”. Rugowanie Chrystusa z przestrzeni publicznej to współczesne „Ukrzyżuj!” – mówił bp Tomasik.

Po zakończonej liturgii procesja z poświęconymi palmami przeszła z kościoła na pola skansenu. Tam zostały one zatknięte w narożnikach pola. To stary zwyczaj, który miał zapewnić obfite plony i chronić przed nieszczęściami. Pola poświęcił bp Tomasik.

Drewniany kościół z Wolanowa, w którym bp Tomasik celebrował Mszę św. został rozebrany i przeniesiony do Muzeum Wsi Radomskiej w 1994 roku. Świątynia jest jedną z trzech na Mazowszu, która kryła na swoich ścianach wartościowe polichromie, odnowione w ostatnich latach. Podobne drewniane kościoły znajdują się w Goźlinie – Mariańskie Przecze i w Skułach.

Bp Tomasik: jak wygląda współczesne „Ukrzyżuj!”
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze