fot. cathopic.com

Czy ksiądz musi codziennie celebrować Eucharystię? 

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Do naszej redakcji dotarło takie właśnie pytanie. Czy ksiądz musi codziennie odprawiać mszę świętą? Czy jeśli tego nie zrobi to czy ma grzech? Szukaliśmy odpowiedzi i znaleźliśmy. 

Na początku chciano codziennie 

W pierwszych wiekach msze święte były sprawowane tylko w niedziele. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy były na pewno prześladowania. Dopiero po ich ustaniu w IV wieku w wielu miejscach, na przykład w Mediolanie, Akwilei, Hiszpanii i północnej Afryce, msze święte zaczęto celebrować codziennie. Praktykę tę w IX wieku potwierdził papież Paschalis I.  

Zobowiązanie do wielokrotnego w ciągu roku odprawiania 

Wygląda jednak na to, że gorliwość pierwszych wieków przygasła. Ponieważ Sobór Trydencki wymagał od biskupów troski, by ich księża sprawowali msze święte w niedziele i uroczyste święta. Jeszcze Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku w kanonie 805 zobowiązywał księdza do wielokrotnego w ciągu roku celebrowania mszy świętej, jednak nie rzadziej niż w niedziele i święta nakazane 

W drugiej połowie XIX wieku zaczęło budować się przekonanie, że dobry kapłan celebruje mszę świętą codziennie. 

>>> Eucharystia jest bramą, przez którą wchodzimy do nieba

Nawet bez ludu 

Sobór Watykański II (w Konstytucji o Liturgii świętej Sacrosanctum Concilium oraz Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium) określił, że każda msza święta jest czynnością Chrystusa i Kościoła, dlatego zawsze ma charakter publiczny i wspólnotowy. To rozwiewało wątpliwości niektórych kapłanów, czy sprawować Eucharystię codziennie, nawet bez udziału ludu i bez stypendium mszalnego. Tę prawdę teologiczną potwierdza najnowszy Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, w kanonie 904. 

Pamiętając o tym, że w tajemnicy Ofiary eucharystycznej dokonuje się ustawiczne dzieło zbawienia, kapłani powinni często odprawiać, a zaleca się usilnie codzienne odprawianie, które nawet gdy nie ma wiernych, stanowi czynność Chrystusa i Kościoła, którą sprawując, kapłani wypełniają swoje główne zadanie. 

Benedykt XVI: zalecam 

Papież Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis, w której pisał o Eucharystii jako źródle i szczycie życia Kościoła, w części dotyczącej duchowości kapłańskiej napisał: zalecam kapłanom codzienną celebrację Mszy św., również i wtedy, gdy nie uczestniczą w niej wierni 

Użyte w oryginale łacińskie słowo suademus, przetłumaczone na polski oznacza: zalecam (dosłownie zalecamy), można także oddać czasownikami radzimy, namawiamy, nakłaniamy, polecamy. A zatem nie chodzi o ścisłe zobowiązaniePapież sam zresztą tłumaczy charakter swej wypowiedzi, pisząc, że jest to monitio, a więc przypomnienie, zalecenie – pisze ks. Benedykt Glinkowski, doktor prawa kanonicznego, na portalu Opoka. 

>>> 6 powodów, dla których warto uczestniczyć we Mszy świętej

Obowiązku nie ma 

Ksiądz więc nie musi odprawiać mszy świętej codziennie. Ma obowiązek, jak każdy chrześcijanin, uczestniczyć w niej w niedzielę. Ale księża najczęściej i tak celebrują Eucharystię, nawet jeśli jest ona bez ludu, czy jeśli są chorzy. Najczęściej zdają sobie bowiem sprawę z tego, jakie ma ona znaczenie dla całego Kościoła. 

 

Zobacz także
Wasze komentarze