fot. unsplash

Czy modlisz się za swojego sąsiada?

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
W ostatnią niedzielę przed rozpoczęciem Wielkiego Postu ok. 2 tysięcy wiernych modliło się w licheńskiej bazylice za sąsiadów. W Dzień Sąsiada, który był obchodzony 23 lutego ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium, przypomniał, że relacje międzyludzkie powinny być naznaczone miłością chrześcijańską.

fot. unsplash


Prosił jednocześnie, by Bóg wlewał w serca zgromadzonych prawdziwą, heroiczną miłość. „Żaden człowiek nie jest powołany do życia w samotności. Jesteśmy powołani do życia we wspólnocie – wszyscy jesteśmy dziećmi Jednego Boga” – rozpoczął ks. Kumala. – Na tej ziemi jesteśmy pielgrzymami, wędrowcami, którzy przemierzają drogę życia razem z innymi ludźmi. Żaden człowiek, którego spotykamy na naszej drodze życia nie jest przypadkowy – jest darem od Boga. Nie jesteśmy dla siebie obcymi – tylko jeszcze się nie znamy – tak mamy patrzeć na całą ludzkość, ponieważ jesteśmy i powinniśmy być dla siebie darem – przekonywał ksiądz kustosz.

>>> Modlitwa bardzo potrzebna! 3 modlitwy o trzeźwość rodzin i narodu

fot. Sanktuarium w Licheniu


Marianin nawiązał także do przewidzianych na tę niedzielę czytań. Pierwsze z nich wzywa do bycia świętymi: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2). Również w Ewangelii słyszymy podobne wezwanie: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48).
>>> Modlitwa o miłość w Licheniu

Komentując biblijne fragmenty ks. Kumala stwierdził, że jest to „Słowo, do którego możemy mieć dystans, traktować jako skierowane nie do nas. Może uważamy, że świętość nie jest w naszym zasięgu. Trzeba nam uświadomić sobie, że powołanie do świętości realizujemy w naszym codziennym życiu, zwyczajnych sytuacjach. Być świętym nie znaczy być bezgrzesznym. Człowiek święty to ten, który spełnia wolę Boga i wciela w życie Boże przykazania, a przede wszystkim to najważniejsze – przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jeśli żyjemy miłością, to upodabniamy się do Boga i coraz bardziej otwieramy na Jego miłość, którą On nas obdarza”.

fot. Sanktuarium w Licheniu

Ludzie dziś często mieszkają obok siebie, nie znając się. Izolacja, zamknięcie się, nie jest życiem chrześcijańskim. Nie bądźmy wobec siebie obojętnym, ponieważ tutaj, na ziemi zaczynamy budować naszą wieczność. (ks Kumala, kustosz sanktuarium)

Na zakończenie liturgii w specjalnej modlitwie proszono o wzajemną przyjaźń, szacunek:

„Wspieraj nas, aby w nasze serca nie wkradła się obojętność lub ludzka zazdrość, która tak mocno niszczy wzajemną miłość i relacje. Udziel nam swoich darów, abyśmy wraz z nimi budowali prawdziwą wspólnotę ludzką, opartą na miłości, wzajemnym zrozumieniu, niesieniu pomocy oraz otwartości”.

fot. unsplash

Już za 2 tygodnie, 8 marca, w sanktuarium licheńskim będzie obchodzony Dzień Kobiet. Do domu Najpiękniejszej z Niewiast marianie zapraszają kobiety – córki, siostry, żony, matki, wdowy – aby w obecności Maryi doświadczyły Bożego błogosławieństwa i umocniły się w swoim powołaniu.

fot. Sanktuarium w Licheniu

Zobacz także
Wasze komentarze