fot. domena publiczna

Dlaczego Jezus mówił w przypowieściach? 

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Niejednokrotnie stajemy przed dylematem, w jaki sposób najbliższym i ludziom, z którymi spotykamy się na co dzień, przekazać ważne treści związane z moralnością. Często chcemy też coś doradzić i nie wiemy, jaką formę wypowiedzi dobrać. Zdaje się, że ewangelie, a w nich przepowiadanie Jezusa, przychodzą nam z pomocą i ukazują, w jaki sposób trafić do odbiorcy i przekonać go do dobra. 

Główną formą przepowiadania, jaką posługiwał się Jezus, były przypowieści. Dotyczyły one wielu zagadnień moralnych i religijnych. By zrozumieć, czym rzeczywiście jest przypowieść i dlaczego Jezus się nią posługiwał podczas swojej działalności publicznej, trzeba zwróci uwagę na jej budowę, charakterystykę oraz to, czego dotyczyła. Te trzy elementy pozwolą nam uzmysłowić sobie, jak ważne jest odpowiednie dobranie formy przekazu i co może się wydarzyć, kiedy owa forma w żaden sposób nie trafia do odbiorców. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby uczniowie nie potrafili w końcu zrozumieć przypowieści Chrystusa. 

Budowa przypowieści jest różnorodna: istnieją mniej lub bardziej rozbudowane; raz ewangeliści podają jedną przypowieść przekazaną przez Jezusa, a innym razem możemy przeczytać cały ciąg różnych przypowieści. Ta różnorodność w niczym nie przeszkadza, a czasem następujące po sobie przypowieści tłumaczą się wzajemnie. Jeśli chodzi o ich charakterystykę, to mówi się, że są to teksty mądrościowe i dydaktyczne. Mądrościowe, gdyż sięgają do Bożej mądrości i kierują ludzką uwagę na to, co święte i szlachetne. Oczywiście, przy okazji Jezus wskazuje na postępowanie niegodne naśladowania. Dydaktyczne, gdyż mają na celu zachęcić człowieka do zmiany stylu życia i realizowania swojego ziemskiego powołania do życia zgodnie z nakazami Bożymi. Autorzy biblijni nie pozostawiają złudzeń, że wszystkie przypowieści dotyczyły kwestii czysto ludzkich, zajmowały się ludzkimi problemami i dylematami moralnymi i religijnymi. Nie były to opowiastki, które nie niosły żadnego sensu, a wypowiadane były tylko po to, by zająć słuchacza, ale nie zmienić nic w jego życiu. Celem opowieści Jezusa było i jest nadal to, by człowiek zastanowił się nad swoim postępowaniem. Rozwiewały one także wszelkie wątpliwości ludzkie. Ponadto pokazują, że Jezus żył tym, czym ówczesny świat i nie był oderwany od ziemi, a zawsze miał oczy i serce skierowane na człowieka. 

 

 

Dlaczego Jezus mówił w przypowieściach? 
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze