fot. vatican news

Franciszek do Bartłomieja: ten gest zbliża nas do siebie

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Franciszek napisał list do ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, w którym wyjaśnia motywy ofiarowania mu w czerwcu tego roku fragmentów relikwii św. Piotra. „Ta myśl przyszła do mnie od Ducha Świętego, który na wiele sposobów skłania chrześcijan do odzyskania pełnej komunii” – wyjaśnił ojciec święty.

 

Relikwiarz papieski w rękach patriarchy
W relikwiarzu, który otrzymał Bartłomiej, znajduje się dziewięć fragmentów kości św. Piotra. Są to szczątki odkryte w niszy grobowej pod bazyliką watykańską w latach 50. Paweł VI kazał kilka fragmentów tych kości umieścić w prywatnej kaplicy papieskiej w Pałacu Apostolskim. To właśnie ten relikwiarz otrzymał Bartłomiej.

„Byłoby bardzo znaczące, gdyby pewne fragmenty relikwii apostoła Piotra zostały umieszczone obok relikwii apostoła Andrzeja, czczonego jako niebiański patron Kościoła Konstantynopola” – napisał papież.

Gest Franciszka jest potwierdzeniem drogi, jaką przebyły oba kościoły, zbliżając się do siebie nawzajem, czasem wymagającej i trudnej, ale – jak napisał ojciec święty – „z wyraźnymi znakami Bożej łaski”. Jego zdaniem jedność Kościoła wymaga przede wszystkim duchowego nawrócenia, zaangażowania i nowych, odważnych kroków.

Dialog wciąż kontynuowany
Tym samym Franciszek dał kolejny dowód kontynuacji dialogu, który już  ponad 50 lat temu prowadził Paweł VI. Spotkał się on wówczas z patriarchą Atenagorasem, który przekazał ojcu świętemu ikonę przedstawiającą obejmujących się braci Piotra i Andrzeja, zjednoczonych w wierze i miłości do Jezusa. Ta ikona, na polecenie Pawła VI, jest do dziś wystawiona w Papieskiej Radzie ds. Popierania Jedności Chrześcijan. „Stała się ona dla nas znakiem przywrócenia widzialnej komunii między naszymi Kościołami, do której dążymy i o którą gorliwie się modlimy” – napisał Franciszek w liście do Bartłomieja.

>>> Dialog międzyreligijny to nie interes, a misja to nie biznes

Piotr jest w Konstantynopolu
W czerwcu 1939 roku, zaraz po wyborze na Stolicę Piotrową, Papież Pius XII postanowił podjąć prace wykopaliskowe pod bazyliką watykańską. Prace te doprowadziły najpierw do odkrycia dokładnego miejsca pochówku apostoła, a później, w 1952 r., do odkrycia, pod głównym ołtarzem bazyliki, wnęki grobowej przytwierdzonej do czerwonego muru datowanego na 150 rok i pokrytej cennymi napisami, w tym jednym o fundamentalnym znaczeniu, który głosi „Tu jest Piotr”. Zawierał on kości, które można uznać za kości apostoła Piotra.

Dziewięć fragmentów umieszczono w skrzynce z brązu z napisem: „Kości znalezione w ziemi pod Bazyliką Watykańską uważane są za kości błogosławionego Piotra apostoła”.

„To właśnie ten sam relikwiarz, zawierający dziewięć fragmentów kości Apostoła, chciałem ofiarować Waszej Świątobliwości i ukochanemu Kościołowi Konstantynopola, któremu przewodniczysz z takim oddaniem” – napisał Franciszek.

Zobacz także
Wasze komentarze