epaselect epa05615926 Families arrive at Khazir camp after they escaped from Mosul, near Mosul, northern Iraq, 03 November 2016. Iraqi forces have managed to enter the city of Mosul from the eastern front, where they fought with jihadists from the Islamic State group in the Kukyeli neighborhood. Iraqi forces started their military offensive to recapture Mosul from IS on 17 October. EPA/GAILAN HAJI Dostawca: PAP/EPA.

Irak: po wyparciu dżihadystów z Mosulu chrześcijanie są wezwani do jedności i pojednania

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W obecnym delikatnym okresie dziejów Iraku, po całkowitym wyzwoleniu Mosulu spod panowania tzw. Państwa Islamskiego, chrześcijanie są wezwani do okazania jedności i do sprzyjania pojednaniu całego narodu. Wskazali na to przywódcy Kościołów zakorzenionych w tym regionie i liczni politycy chrześcijańscy, działający w parlamentach: ogólnokrajowym i Autonomicznego Regionu Kurdystanu Irackiego. 

Uczestnicy spotkania zebrani 3 listopada w Ankawie – chrześcijańskiej dzielnicy Irbilu, zgodzili się, że obecnie, w obliczu niepewnych perspektyw, otwierających się po odbiciu Mosulu, chrześcijanie mają pokazać swą jedność także na szczeblu operacyjnym, nie tylko po to, aby zatroszczyć się o własne prawa i prerogatywy jako części społeczeństwa, ale także aby sprzyjać pojednaniu całego narodu irackiego. Chodzi również o niedopuszczenie do tego, aby nieuchronne odzyskanie ziem pozostających jeszcze w rękach dżihadystów wyzwoliło dążenia odśrodkowe i dalsze podziały społeczne.

W naradzie w Ankawie wzięli udział m.in. katolicki patriarcha chaldejski Louis Raphael I Sako, zwierzchnika Asyryjskiego Kościoła Wschodu patriarcha Mar Jerzy (Gewargis) III Sliwa i syryjski prawosławny metropolita Mosulu Nikodem Dawid Matti Szaraf.

Według komunikatu po spotkaniu ważne jest, aby „chrześcijanie stanęli na wysokości zadania, wykazując się pełną odpowiedzialnością, wymaganą w obecnej chwili oraz aby zajęli jednolite stanowisko w obliczu problemów i bieżących palących potrzeb”. Jest to ważne także ze względu na oczekiwania związane z wyzwoleniem Mosulu, gdy już teraz daje się zauważyć brak jasnego projektu politycznego i wielość możliwych scenariuszy.

Wśród tematów omawianych na tym spotkaniu komunikat wymienia przede wszystkim umożliwienie chrześcijanom jako części społeczeństwa jednolitego poruszania się na irackiej scenie społecznej i politycznej, a następnie wpieranie tożsamości poszczególnych grup. Zarazem jednak należy unikać, aby każdy Kościół i wspólnota, przy całym swym zróżnicowaniu według kryteriów etycznych, kroczył własnymi ścieżkami w sposób izolowany, gdyż – jak uznali uczestnicy spotkania – „nasza siła leży w naszej jedności”.

Uwzględniając to wszystko przywódcy kościelni i politycy chrześcijańscy zalecili swym współwyznawcom powstrzymanie się od przedstawiania w mediach deklaracji prowokacyjnych, krytycznych i dzielących. Wśród pilnych potrzeb, które trzeba podjąć, wymieniono konieczność przeciwstawiania się wszelkimi legalnymi sposobami zmianie demograficznej struktury obszarów wyzwolonych, zapewniając powrót uchodźcom i przewidując środki prawne dla poszczególnych wspólnot etniczno-religijnych. Dzięki temu będą one mogły odgrywać rolę w politycznym i administracyjnym zarządzaniu miejscami osiedlenia, przestrzegając przy tym postanowień konstytucji – podkreśla oświadczenie.

Poinformowano również, że na spotkaniu zgłoszono propozycję utworzenia grupy, złożonej z chrześcijan kompetentnych w sprawach politycznych, gospodarczych i społecznych, która stałaby się narzędziem działania, mogącym zgłaszać propozycje i sugestie różnym instytucjom. Byłby to wkład wspólnot chrześcijańskich do procesu pojednania narodowego – podkreśla komunikat.

Irak: po wyparciu dżihadystów z Mosulu chrześcijanie są wezwani do jedności i pojednania
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze