pexels

Jak długo trwa czyściec?

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Czyściec to nie kraina miodem i mlekiem płynąca. Dobrze, że jest jedynie miejscem przygotowania i stamtąd idziemy wprost do nieba. 

Kościół mówi o czyśćcu jako o przygotowaniu do życia wiecznego w niebie: 

To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim. Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach Pisma Świętego, mówi o ogniu oczyszczającym: 

Co do pewnych win lekkich trzeba wierzyć, że jeszcze przed sądem istnieje ogień oczyszczający, według słów Tego, który jest prawdą. Powiedział On, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym życiu, ani w przyszłym. Można z tego wnioskować, że niektóre winy mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przyszłym” [KKK 1031]. 

>>> Mistyczka, która rozmawiała z duszami czyśćcowymi 

Co więcej, „Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba zobaczyć, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się »karą wieczną« za grzech. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie nazywanym czyśćcem […]” [KKK 1472]. 

>>> Wizja czyśćca niemieckiej mistyczki bł. Anny Katarzyny Emmerich 

Doktryna Kościoła nie określa więc konkretnego czasu zakończenia „przebywania duszy w czyśćcu”. Podkreśla jednak, że jest ono temporalne – istnieje zatem termin początku i zakończenia przebywania duszy w czyśćcu. W odróżnienia od piekła, nie jest to „kara wieczna”, a „końcowe oczyszczenie”. 

Czas przebywania w czyśćcu nie jest jednakowy. Jak wspomniał bł. Henryk Suse: „Są ludzie, którzy Boga tak rozgniewali, że cierpieć muszą w ogniu czyśćcowym aż do końca świata. Są to zuchwali grzesznicy, którzy nawrócenie swoje odsuwają aż na koniec życia, są to zuchwali grzesznicy, którzy przed śmiercią mieli tylko mały żal”. 

Jednego możemy być pewni – kiedy na końcu czasów dokona się zbawienie, wszystkie dusze znajdujące się w czyśćcu trafią bezpośrednio do nieba. Będzie to jego ostateczny koniec.

Zobacz także
Wasze komentarze