fot. Pexels

Jaki styl misyjny prezentuje Jezus? Poznaj dwie ważny cechy

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Nawiązując do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Mk 6, 7-13) Franciszek zaznaczył, iż styl misyjny przedstawiany przez Pana Jezusa wskazuje, iż Apostołowie mówili i działali jako posłańcy Jezusa.

„Nie głosili nic swojego, nie chcieli wykazywać się swoimi zdolnościami. Dlatego także współcześni chrześcijanie nie głoszą nic swojego, a wypełniają jedynie misję powierzoną im przez Kościół, nierozerwalnie związaną z jego Panem. Żaden chrześcijanin nie głosi Ewangelii na własną rękę, ale jedynie będąc posłanym przez Kościół, który otrzymał upoważnienie od samego Chrystusa” – podkreślił Ojciec Święty w czasie niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Franciszek przypomniał, że Jezus uczy swoich uczniów „właściwego stylu misyjnego”. 

Zdjęcie: wierni na Placu Św. Piotra, niedziela 15.07, fot: Fabio Frustaci, PAP/EPA

Pierwsza cecha misjonarza – posłannictwo
Uczeń – misjonarz ma przede wszystkim centralny punkt odniesienia, którym jest osoba Jezusa. Wskazuje na to szereg czasowników, których on jest podmiotem: „przywołał do siebie”, „zaczął rozsyłać”, „dał im władzę”, „przykazał im” i „mówił do nich”. Dzięki temu wyjście i działanie 12-stu zdaje się promieniować od centrum, zdaje się być uobecnianiem i działaniem samego Jezusa. Pokazuje to, że apostołowie nie mieli do przepowiadania nic „swojego”, nie mieli wykazywać się swoimi zdolnościami, ale mieli być posłannikami Jezusa.”

„To odnosi się do nas wszystkich, nie tylko wobec kapłanów, ale wszystkich ochrzczonych, którzy mają dawać świadectwo o Ewangelii Chrystusa w różnych środowiskach, w których żyjemy. To nie jest misja pojedynczych ludzi ale to misja Kościoła, który jest związany z Panem” – mówił w niedzielne południe Franciszek i dodawał: „Także nasza misja będzie prawdziwa, jeśli w jej centrum zostanie Chrystus. Kto nie odczuwa potrzeby głoszenia Ewangelii, nie jest dobrym chrześcijaninem”.

Druga cecha misjonarza – ubóstwo środków
Papież zaznaczył, że misja ta jest wypełniana ubogimi środkami. Posłańcy królestwa Bożego są jak pielgrzymi wyposażeni jedynie w laskę i sandały, mocni jedynie słowem Jezusa. Nie są wszechmocnymi menadżerami, ani też nieusuwalnymi urzędnikami, nie są też gwiazdami na trasie. Nauczyciel chcą by byli wolni i lekcy, nie liczyli na jakieś wsparcie czy czyjeś względy, pewni tylko miłości Tego, który ich posyła. To styl misyjny, do którego zachęca nas Chrystus.

Odwaga ewangelizacji
Dlatego może się zdarzyć, że orędzie nie zostanie przyjęte ani wysłuchane, że misjonarze doświadczą porażki. „Historia Jezusa, który został odrzucony i ukrzyżowany zapowiada los Jego posłańca. I tylko wtedy, gdy jesteśmy zjednoczeni z Tym, który umarł i zmartwychwstał, możemy odnaleźć odwagę ewangelizacji” – stwierdził Franciszek. Papież przypomniał historię wielkich świętych Watykanu: Filip Neri, Aleksy czy Kasper de Bufalo byli skromnymi pracownikami Królestwa Bożego.

Zobacz także
Wasze komentarze