Rzeszów, 23.10.2017. Uroczystoœæ wrêczenia „Krzy¿y Wolnoœci i Solidarnoœci” w Podkarpackim Urzêdzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 23 bm. „Krzy¿ Wolnoœci i Solidarnoœci” to odznaczenie za zas³ugi w dzia³alnoœci na rzecz niepodleg³oœci i suwerennoœci Polski oraz respektowania praw cz³owieka w PRL. (dd/awa) PAP/Darek Delmanowicz

Kapelan Solidarności uhonorowany nagrodą „Świadek historii”

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Kapelan Solidarności w Hucie Stalowa Wola biskup Edward Frankowski oraz żołnierz Armii Krajowej mjr Franciszek Sagan zostali uhonorowani nagrodą IPN „Świadek historii”. W poniedziałek w Rzeszowie wyróżniono też cztery inne osoby.

Zdjęcie: dyrektor rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Dariusz Iwaneczko podczas uroczystości wręczenia nagrody honorowej „Świadek Historii” biskupowi pomocniczemu diecezji sandomierskiej Edwardowi Frankowskiemu, fot: Darek Delmanowicz / PAP

Nagrody wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, który podkreślił, że działalność odznaczonych osób, jest podobna do tego, czym zajmuje się obecnie instytut czyli poznawaniem lokalnej historii.

„IPN chce wydobywać dziś lokalnych bohaterów, chce, aby lokalne społeczności identyfikowały się z tymi bohaterami. Komunizm wyrwał nam część ciała, ale jeszcze bardziej wyrwał nam część mózgu, część duszy. Te rany leczy się najdłużej. Czasami to leczenie trwa pokolenia. Państwa działalność jest leczeniem tych ran” – powiedział prezes IPN.

Nie bali się przyznać do Boga
Wśród odznaczonych był biskup Edward Frankowski, który był kapelanem Solidarności w Hucie Stalowa Wola. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jest pod wrażeniem robotników, którzy tworzyli Solidarność. „Ludzie wiedzieli, że są wykorzystywani, że są okłamywani. Nie bali się gromadzić przed Kościołami. Dziękuję Bogu, że w historię mojego życia są wpisane wydarzenia, które miały miejsce w Stalowej Woli” – powiedział Frankowski.

Nagrodę otrzymał również mjr Franciszek Sagan, który w latach 1940-44 był żołnierzem ZWZ-AK na terenie Inspektoratu Rzeszów. Napisał kilkanaście przełomowych książek z dziejów AK na Rzeszowszczyźnie, stanowiących podwaliny dla wielu prac historycznych. Nagrodę dostała także Ewa Kuberna, która we wrześniu 1980 r. wstąpiła do NSZZ „Solidarność” i została sekretarką Komisji Zakładowej w Hucie Stalowa Wola. 13-14 grudnia 1981 r. brała udział w organizowaniu protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Była skazana na więzienie za działalność antykomunistyczną. Redagowała kilka gazet solidarnościowych. Jest m.in. autorką scenariusza do filmu „Nielegalny” – reportażu z okazji 80 urodzin ks. bp. Edwarda Frankowskiego. Inny odznaczony – Maciej Małozięć – od kilku lat zaangażowany jest w działalność na rzecz środowiska weteranów Armii Krajowej w województwach podkarpackim i małopolskim. Nagrodę otrzymała również Maria Mirecka-Loryś. Od początku okupacji zaangażowana była w narodową konspirację – od wiosny 1940 r. komendantka Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w pow. niżańskim.

Zdjęcie: prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wręcza nagrodę honorową „Świadek Historii” Marii Mireckiej-Loryś, fot: PAP

 

Nagroda „Świadek historii” ma charakter honorowy. W 2009 r. została zainicjowana w Białymstoku jako lokalna odmiana ogólnopolskiej nagrody IPN „Kustosz pamięci narodowej”. W swoich regionach przyznają ją także m.in. oddziały IPN w Krakowie, Białymstoku i Poznaniu. W Rzeszowie pierwszym jej laureatem był w 2012 r. emerytowany metropolita przemyski abp Ignacy Tokarczuk, uważany przez władze PRL za jednego z głównych przeciwników ustroju komunistycznego.

Kapelan Solidarności uhonorowany nagrodą „Świadek historii”
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze